NKPI

Dahilərin, müdriklərin və fatehlərin həyat dərsləri

Dahilər haqqında bilmədiklərimiz


Hörmətli oxucular, əmin ola bilərsiniz ki, insanın həyatda az-çox uğur qazanmasına, cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş olmasına  dahilərin, müdriklərin həyat məktəbinin əvəzsiz təsiri olur və olmaqdadır. Onlardan öyrənmək, öyrətmək,...

 9464  | 2015-08-25

HƏZRƏTİ MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (s.ə.s) - DÜNYA TARİXİNİN ƏN ALİ İNSANI


XXI əsrdə din elə bir qüvvəyə çevrilmişdir ki, onunla hesablaşmadan nə dünyanı, nə də ayrı-ayrı ölkələri idarə etmək mümkün deyil. Bu baxımdan, İslam dini sakitlik və sülh dini...

 19220  | 2015-08-25

Dahi alman şairi Höte İslam Peyğəmbərini tərənnüm etmiş,“Məhəmmədin (s.ə.s.) tərənnümü”


Dahi alman şairi Höte İslam Peyğəmbərini tərənnüm etmiş, “Məhəmmədin (s.ə.s.) tərənnümü” adlı şeir yazmış və özü də İslamı qəbul etmişdir. Alman dilinin mahir bilicisi...

 8890  | 2015-08-26

TÜRKLƏRİN BÖYÜK YERDƏYİŞMƏSİNİ BAŞA ÇATDIRAN QƏHRƏMAN ATİLLA


Hitler Almaniyasının liderlərindən biri olan Gebbelsin məşhur bir ifadəsi var: əgər xalqın tarixini ondan alsan, bir nəsildən sonra o, kütləyə çevriləcək, daha bir nəsildən sonra isə onu sürü kimi idarə etmək olar. ...

 9505  | 2015-08-26

İBN SİNA – dahi filosof, həkim, şair, müdrik vəzir və səyyah


  Dahi alim və filosofun əsl adı Əbu-Əli Əl-Hüseyn ibn-Abdullah İbn-Sinadır. ...

 9798  | 2015-08-31

“QABUSNAMƏ”Nİ YAZAN - KEYKAVUS


“QABUSNAMƏ”Nİ YAZAN MÜDRİKDİR, DÜNYANI DƏRK EDƏNDİR, ALİDİR, EHTİRAMA LAYİQDİR – BU, ƏMİR ÜNSÜRÜL-MƏALİ KEYKAVUS İBN İSGƏNDƏR İBN QABUS İBN VƏŞİMGİR İBN ZİYAR, MÖVLA ƏMİRƏLMÖMİNDİR...

 9842  | 2015-09-04

ƏBU HƏMİD ƏL-QƏZƏLİ


Qədirbilən müasirlərinin “İnamı dirildən”, “İslamın sübutu” kimi ləqəb verdikləri Əbu...

 9427  | 2015-09-04

NƏSRƏDDİN TUSİ – DAHİ ASTRONOM, RİYAZİYYATÇI, XIII ƏSRİN ƏN BÖYÜK ALİMİ


  Nəsrəddin Tusi 1201-ci il fevralın 18-də Tus şəhərində anadan olub. Nəsrəddin...

 10652  | 2015-09-04

TEYMURLƏNG – MƏĞLUBEDİLMƏZ FATEH, BÖYÜK MONQOL TARİXİNİN YARADICISI


Teymurləng 1336-cı il aprelin 8-də Səmərqənddən yüz kilometrlərlə uzaqda yerləşən...

 9804  | 2015-09-06

İSAAK NYUTON - ALİMLƏR ALİMİ, UGURSUZ SİYASƏTÇİ


İsaak Nyuton 1643-cü ildə - Qalileyin ölümündən bir il sonra anadan olmuş və 1727-ci ildə - Kantın anadan olduğu ildə vəfat etmişdir. ...

 10145  | 2015-09-13