NKPI

Azərbaycanın görkəmli neftkimyaçı-alimləri

MƏMMƏDƏLİYEV YUSUF HEYDƏR OĞLU


(1905-1961) Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev 1905‐ci il dekabrın 31‐də...

 7387  | 2015-12-17

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU


  Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu 1952‐ci il oktyabrın 5‐də Tərtər rayonunun Cəmilli...

 7202  | 2015-12-23

MEHDİYEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU


(1914-1985) Mehdiyev Soltan Cəfər oğlu 1914‐cü...

 7183  | 2015-12-19

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU


  Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu 1924‐cü il oktyabrın 17‐də Naxçıvan...

 6733  | 2015-12-23

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU


(1908-1975)  Nağıyev Murtuza Fətulla oğlu 1908‐ci...

 7394  | 2015-12-19

RÜSTƏMOV MUSA İSMAYIL OĞLU


  Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu 1930‐cu il mayın 8‐də Naxçıvan Muxtar Respublikası...

 6849  | 2015-12-23

SEYİDOV NADİR MİRİBRAHİM OĞLU


(1932-2015) Seyidov Nadir Mir İbrahim oğlu 1932‐ci il aprelin 28‐də...

 5747  | 2015-12-19

ZEYNALOV BAHADUR QASIM OĞLU


(1917-1995) Zeynalov Bahadur Qasım oğlu...

 7286  | 2015-12-19

ƏLİYEV SAHİB MÜSEYİB OĞLU


(1933-1990)  Əliyev Sahib Müseyib oğlu 1933‐cü...

 6690  | 2015-12-19

ƏLİYEV VAHAB SƏFƏR OĞLU


(1908-1993) Əliyev Vahab Səfər oğlu 1908‐ci...

 7281  | 2015-12-19