NKPI

Интересные Факты

Üzvi kimyadan məsələ. (Özünüz həll edin) -2

1) Alovun xarakterinə görə etan, etilen və asetileni fərqləndirmək olarmı? Cavabı hesablama ilə təsdiq edin.

2) Etan, etilen və asetilen qarışığının 27 litri gümüş oksidin ammoniakda məhlulundan buraxıldıqda 48 q çöküntü əmələ gəlir. Həmin həcmdə qarışığı bromlu sudan buraxdıqda qarışığın həcmi 3 dəfə azalır. Qarışığın tərkibini müəyyən edin.

3) Asetilen və etilenin qarışığının 1,12 litri normal şəraitdə 3,82 ml brom ilə (ρ = 3,14 q/ml) reaksiyaya girdiyini bilərək hesablayın ki, həmin qarışığı gümüş oksidin ammoniakda məhlulundan buraxdıqda qarışığın həcmi neçə dəfə azalır?

 

2019-11-08   157