NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Üzvi kimyadan məsələ. (Özünüz həll edin) -26

Kalium permanqanat ilə oksidləşməyən, hidrogen bromid ilə ləng reaksiyaya girərək 53% broma malik bromid əmələ gətirən oksigenli birləşmənin quruluşunu müəyyən edin.

 

2019-12-02   156