NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Tapmacalar – 168

***
Dartıb buraxmıram gedir
Bax, bunu çoxları edir.
(Papiros çəkmək)
***
Suda yaşar balası,
Yox qarası-alası.
Quruda uçar özü
Vardır çox həssas gözü.
Sarı, qonur rəngdədir,
Siz deyin, adı nədir?
(Ağcaqanad)
***
Altda durar görünməz
Bunu tapmağa çox gəz.
Canlı deyillər onlar,
Arif bunu tez anlar.
Üstdəkinə o dayaq,
Tap, yaxınlaş bir ayaq.
(Astar)
***
O lap durubdur stul tək,
Cərgədə gətirmə şək.
Yeri iyirmi doqquz,
Tapana on qram qoz.
Verəcəklər mükafat,
Talon qalır ehtiyat.
(“H” hərfi)
***
Gəlir yığır hamını
Dinməzcə evə çöldən,
Bağlar hamı damını,
Qap-bacanı dənbə-dən.
Bu gələni siz tapın
Belə tapmaca yapın.
(Axşam)
 

Mənbə: Muradov İ.C. “Tapmacalar”. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2019, 240 səh.

2021-02-23   202