NKPI

Maraqlı Məlumatlar

KİMYADAN məsələ - 87

Məsələ

Kartofda nişastanın kütlə payı 20%-dir. Kütləsi 405 kq olan kartofdan alına bilən qlükozanın kütləsini hesablayın. Məhsulun çıxımı 70%-dir.

Həlli:

Nişastanın hidrolizi reaksiyasının tənliyini tərtib edək. Bu reaksiya nəticəsində qlükoza əmələ gəlir:

2017-01-11   285