NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Aforizmlər. Dahi kişilər qadınlar və sevgi haqqında 1-ci hissə

Evripid (bizim eradan əvvəl 480-406-cı illər)

qədim yunan şair-dramaturqu

Pis qadından pis heç nə yoxdur; və yaxşısından heç vaxt yaxşı heç nə yaradılmayıb.

***

Əbədi sevməyən sevmir

 

Sokrat (bizim eradan əvvəl təxminən 470-399-cu illər)

qədim yunan filosofu

Gözəllik uzun müddət hökmüdarlıq etməyən kraliçadır.

***

Cavan adamlara tez-tez güzgüyə baxmaq lazımdır: gözəllər ona görə ki, öz gözəlliyini ləkələməsin, çirkinlər isə ona görə ki, tərbiyəsi ilə eybəcərliyini gözəlləşdirsin.

 

Demokrit (bizim eradan əvvəl təxminən 460-360-cı illər)

qədim yunan filosofu

Yalnız o sevgi dürüstdür ki, incitmədən gözəlliyə can atır.

***

Kim özü heç kimi sevmirsə, onu mənə elə gəlir ki, heç kim sevmir.

 

Mənbə: Афоризмы. Великие мужчины о женщинах и о любви / сост. И.В.Блохина - Минск: Харвест, 2010, 512с

2017-01-11   303