NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Yakov Perelmanın elmi fokusları və tapmacalar

Tapmacalar

1) Bığlı yatdı, qozbel qalxdı.

2) Ona tökülür, ondan tökülür, özü yerdə axır.

3) O mənim altımdadır, mən isə onun altında. Biz kimik?

4) Səmadan gəldi və yerə getdi.

5) Atlar çimizdirildikdən sonra onlar necə olur?

6) Nə qədər qanad çalsa da amma uça bilmir.

7) Rəf böyük, qapıları kiçikdir; ağ qoyulur, qara götürülür.

Cavablar

1) Pişik. Yuxudan oyanan pişik qalxır, o, belini donqa olaraq əyir.

2) Çay. Ona qolları və yağış tökülür; ondan su dənizə və ya digər su hövzələrinə axır.

3) Yer kürəsinin əks nöqtələrində olan iki adam. Onların hər biri digərini onun altında olan kimi hesab edir.

4) Yağış. Buludlardan düşərək yerə keçir.

5) Yaş (çimizdirildikdən sonra)

6) Dəyirman.

7) Otaq sobası. Ona ağ odun qoyulur, qara kömür çıxarılır.

 

 

Mənbə: Яков Исидорович Перельман. Научные фокусы и загадки. / Москва, Издательство АСТ, 2016, 153с.

2017-01-12   287