NKPI

II kurs magistrantların magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcək

II kurs magistrantların müvafiq ixtisaslaşdırılmış şurada magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi 29.06.2020-ci il tarixində akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda keçiriləcəkdir.

2020-06-10   313