NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyanın dili. Kimyəvi adların etimologiyası 52-ci hissə


Tədqiqatçıların şərəfinə adlandırılmış elementlər. Kürium. Element 1944-cü ildə Siborqun rəhbərlik etdiyi amerika fizikləri qrupu tərəfindən plutoniumu...

 48  | 2017-04-29

Kimyadan testlər. Test № 24


I] Hansı həlledicilərdə natriumu saxlamaq olar? 1) su 2) dietil efiri 3) etanol 4) kerosin Cavab: 2, 4.   II] Mümkün olmayan reaksiya tənliklərini göstərin: 1)...

 113  | 2017-04-29

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr - 20-ci hissə


AŞIQ ƏLƏSGƏR (1821-1926)   DÜŞƏRSƏN ...

 50  | 2017-04-29

Azərbaycanda 6 Padar kəndi var


  I) Ağsu rayonunun Padar kəndi. Şirvan düzündədir. Yaşayış məntəqəsi oğuz-səlcuq tayfalarından biri olan padarların adı ilə bağlıdır. Ehtimal ki, onlar Elxanilər dövründə XIII əsrdə Orta Asiyadan Azərbaycana gəlmişlər....

 77  | 2017-04-29

Kürdəmir şəhəri və rayonunun adı haqqında nə bilirsiniz?


  Kürdəmir şəhəri eyni adlı rayonun mərkəzidir. Şirvan düzündədir. Kür ovalığındakı ərazilər çoxlu çay daşqınlarına məruz qaldığına görə Kürün dəymədiyi yer kimi, yəni su basmasından kənarda...

 99  | 2017-04-29

Hakan Büyükdere - PADŞAH


  Sultan Mahmud vəzirləriylə yolda gəzərkən gördüyü bir uşağa bir qızıl verir, amma uşaq götürmür. Sultan Mahmud təəccüblə uşağa qızılı niyə görə götürmədiyini soruşur. Uşaq: “Evə...

 57  | 2017-04-29

Məmmədəli Əliyev (Sail) - Qiymətli olur söz həmişə kamil olanda


*** Kim ki, nadanlıq edər ağı qaradan seçməz, Elə min qarğış ona, heç də duadan seçməz.   ...

 29  | 2017-04-29

Heyvanlar haqqında 100 maraqlı fakt - məlumat 5


81. Dünyada təxminən 500 zoopark var. 82. Qazın bədənində insandakından da çox əzələ vardır. 83. Beliz – dünyada yeganə dövlətdir ki, orada yaquarlar qanunla qorunurlar. 84. Siçovullar dəvələrdən də çox susuzluğa...

 171  | 2017-04-29

Cəbrayıl şəhəri və rayonunun adı haqqında nə bilirsiniz?


  Cəbrayıl şəhəri eyni adlı rayonun mərkəzidir. Qarabağ silsiləsinin ətəyindədir. Bəzi məlumatlara görə XVI əsrdə yaşamış Cəbrayıl Əfşar tayfasının nüfuzlu şəxslərindən biri olmuş və hazırda qəbri Cəbrayıl ata...

 109  | 2017-04-29

Vidadi Babanlı - O


  Yoxdur bir kimsədən giley-güzarı, Yazıb-yaratmaqdır dərdi, azarı. Gördü ki, tükənir şeir bazarı ...

 23  | 2017-04-29