NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Qalvanik element...


“Qalvanik element. Standart elektrod potensialları sırası. Korroziya. Elektroliz” mövzusuna aid olan və yadda saxlanılması vacib məlumatlar - Qalvanik element – kimyəvi reaksiyanın enerjisini elektrik enerjisinə...

 50  | 2017-03-28

Kimyanın dili. Kimyəvi adların etimologiyası 5-сi hissə


Adgeziya. Bu söz latın sözü adhaesio – “cəzbetmə, ilişmə” sözündəndir və mənası təmasda olan bərk maddələrin bir-birinə yapışması deməkdir. Adətən adgeziyanı adgezivlər...

 45  | 2017-03-28

Qulaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün xalq təbabəti vasitələri


- Qulaqlarda kəskin ağrılar olduqda qulağa ana südündə həll olmuş 3-5 damcı baş soğan şirəsi damızdırılır. - Orta qulağın iltihabı zamanı hər gün iki dəfə (gecə mütləq) qulağa propolisin...

 45  | 2017-03-28

O.B.Boqomolova - Məntiq məsələləri


1.4. QEYRİ-TRANZİTİV NİSBƏT MƏSƏLƏLƏRİ Bu tipli məsələlərdə nisbətlər qeyri-tranzitiv olduğundan, nəticə çıxarmaq üçün əlavə şərtlərin...

 44  | 2017-03-28

Fidel Kastronun həyatının bəzi əsas tarixləri və Kuba inqilabının inkişaf mərhələləri


  5  aprel 1992-ci il.  Peruda prezident Alberto Fuximori (neoliberal şok yolu ilə terapiya siyasəti yürüdürdü) hökuməti istefaya göndərir, Konqresi...

 12  | 2017-03-28

MƏSƏLƏ HƏLLİ – Azot yarımqrupu dərsinə aid – 10


Fosfor bölməsinə aid məsələlər: ...

 301  | 2017-03-27

Usaqla ünsiyyəti davam edirik. Belə? - bölmə 8


Bu mövzuya aid bir hadisə də var. Bu hadisə onunla qiymətlidir ki, burada yeniyetmənin bilavasitə özü iştirak edir. Bir neçə il əvvəl,  ̶ Nill yazır,  ̶  mənim yanıma bir yeniyetmə...

 129  | 2017-03-27

Fidel Kastronun həyatının bəzi əsas tarixləri və Kuba inqilabının inkişaf mərhələləri


11 fevral 1977-ci il. Efiopiyada hakimiyyətə polkovnik Menqustu Xayle Məriam gəlir. 1 sentyabr 1977-ci il.  Cimmi Karter administrasiyası və Kuba hökuməti Havanada...

 150  | 2017-03-27

Kimyanın dili. Kimyəvi adların etimologiyası 3-сü hissə


Dəmir. Bu sözün mənşəyi olduğu kimi məlum deyil; bir versiyaya görə o “tiyə” sözünə qohum sözdür. O, bir çox slavyan və baltik dillərində oxşar səslənir: ukrain dilində zalizo,...

 109  | 2017-03-27

Kimyanın dili. Kimyəvi adların etimologiyası 4-сü hissə


Detergent. Yuyucu xassəyə malik səthi aktiv maddələrin bu ümumi adı latın sözü tergere – “silmək, yumaq” sözündəndir. Tergere feli inkar ön şəkilçisi ilə detergere...

 107  | 2017-03-27