NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Tapmacalar – 175


*** Saldatı saldat kimi, Atları da at kimi... Bax, keçiblər hücuma, “Yel...

 29  | 2021-03-02

Kimyadan testlər - 276


Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Reaksiya məhsulunun çıxımı. 1) 270C-də və 0,104 Mpa təzyiqdə 0,6m3 CO2 almaq üçün tərkibində 80% CaCO3 olan...

 25  | 2021-03-02

Rubidium: faktlar və kiçik faktlar - 9


IX Məlumat Rubidium XXII əsrin texnologiyası üçün necə yararlı ola bilər? Özünün atomunun unikal optiki xassəsi, məhz ucuz lazerlərin...

 32  | 2021-03-02

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 89


Müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilən bitkilər – III - Qotur və dəmirov üçün köhnə qozun ləpəsindən bir qədər (200-300 qram) götürüb məlhəm hazırlamaq, sonra gündəlik...

 36  | 2021-03-02

Tapmacalar – 174


*** Dolduranda birini, Ağzına ağzı irini, Qoyurlar ağzı göyə, Rahatca dolsun deyə. ...

 183  | 2021-03-01

Kimyadan testlər - 275


Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Reaksiya məhsulunun çıxımı. 1) Əhəngdaşının (CaCO3) parçalanmasından kalsium-oksid (CaO) alırlar. 10% qarışığı olan 0,25 kq əhəng daşından nə...

 176  | 2021-03-01

Rubidium: faktlar və kiçik faktlar - 8


VIII Məlumat Qlobal istiləşmə ilə mübarizədə rubidium necə kömək edə bilər? Havadan və sudan sintetik nafta, başqa sözlə, karbohidrogenlər...

 189  | 2021-03-01

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 88


Müxtəlif xəstəliklərə qarşı işlədilən bitkilər – II - Bədəndə olan alalıq xəstəliyinin – vitiliqo (ərəbcə əbləğ xəstəliyi) müalicəsi üçün suiti yağından istifadə olunur....

 188  | 2021-03-01

Tapmacalar – 173


*** Tamam ziddir tərəflər Orta qatsa sanki zər. (Qırov) *** ...

 166  | 2021-02-28

Kimyadan testlər - 274


Kimyəvi tənliklərə görə hesablamalar. Reaksiya məhsulunun çıxımı. 1) Mis-2-oksidin hidrogenlə reduksiyasından 300q mis almaq üçün nə qədər mis-2-oksid və hansı həcmdə (n.ş.-də) hidrogen...

 161  | 2021-02-28