NKPI

Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsində

Təvəllüdü (gün, ay, il): 02.02.1940
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Kimya elmlər doktoru

Elmi rütbəsi: Baş elmi işci
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13 - Neft kimyası, Tsikloolefin karbohidrogenləri və tsiklanonlar əsasında efirlərin və ketoefirlərin alınması.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 190
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: -
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 18
Əsas elmi nailiyyətləri:

Aparılan elmi-tədqiqat işlərindən ətirli maddə «Ditsilatın» alınması prosesi sənayedə tətbiq olunmuş və onun əsasında Xarkov şəhərində «Effekt» parfümeriya-kosmetika fabrikində müxtəlif ətirli kompozisiyalar hazırlanmış və istehsalatda tətbiq olunmuşdur. Onlara misal olaraq: «Komfort», «Lesnoy aromat», «Safari», «Roza» adlı ətirləri, odekolonları və təravətləndiriciləri göstərmək olar.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 4
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. M.K.Мамедов, Р.А. Расулова, С.А. Велиева . Синтез акрилатов на основе тетрациклододеце-на и его метилпроизводного //  Журнал Прикладной Химии, 2012, Т. 85, Вып. 2, С. 341-344 .
  2. M.K.Мамедов , Кадырлы В.С.,Велиева С.А. Синтез диэфиров присоединением кислот к 5-алкоксикарбонилнорборн-2-ену и их 5-метилзамещенным производным// Журнал Общей Химии 2012. Т.82, №4. С. 573-576.
  3. M.K.Мамедов ,В.С. Кадырлы, Н.Г. Алнагиева. Синтез 5-бутоксибицикло ЖОРХ , 2012. Т. 48. Вып. 6, С.871-873 .
  4. M.K.Мамедов, В.С. Кадырлы, Дж.Г. Исмаилова. Синтез 5-метил-5-октилоксикарбонилнорборн-2-ил(мет)акрила-тов // Журнал Прикладной Химии, 2013, Т. 86, Вып. 3, С. 441-446.
  5. M.K.Мамедов, Махмудова Э.Г. Синтез cложных диэфиров присоединением насыщенных карбоновых кислот к трицикло-деценилформиату// Журнала прикладной химии 2013, Т. 86. № 4. С. 563-566.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar:
  1. Əmək veteran medalı
  2. Tərəqqi medalı
  3. 2010-cu ildə AMEA-nın fəxri fərmanı  
Pedaqoji fəaliyyəti: Təffəkür Univerisetində 1996-2002-ci illərdə mühazirə oxumuşdur
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4901544
Mobil tel.: +994 (50) 4074802
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: markazmamedov@mail.ru