NKPI

Lətif Nuriyev

Anadan olduğu yer: Ermənistan Respublikasi, Krasnoselo rayonu, Gölkənd kəndi  
Təvəllüdü (gün, ay, il): 13.11.1959
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi: texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi: baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01 - Neft kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 62
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 26
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2
Əsas elmi nailiyyətləri:  
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 1
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:  
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel.: (+99412) 
Ev tel.: +994 (12) 
Mobil tel.: (+99450) 3598829
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu:
nkpi@nkpi.az