NKPI

Səmədova Fazilə İbrahim qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 29.03.1929
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutu
Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 02.00.13 - Yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası, Neft kimyası
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 2001, neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:

490-dan çox

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

120-dən çox

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 64
Əsas elmi nailiyyətləri: Bakı NEZ-da 22 adda tədbiq edilmiş işlər
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 16
Elmlər doktorlarının sayı: 6
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Ф.И.Самедова Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей. Баку. – Элм. – 1987. – 256с.
 2. F.İ.Səmədova. Neft yağlarının istehsalı proseslərinin nəzəri əsasları. Bakı. – Elm. – 1992. – 179s.
 3. Ф.И.Самедова. Азербайджанские нефти и их компонентный состав. Баку – Элм. – 2002. – 247с.
 4. Ф.И.Самедова, А.А.Аллахвердиев. Технология получения битумов. Баку. – Элм. – 2007. – 155с.
 5. Ф.И.Самедова, А.М.Касумова. Технология получения низкозастывающих масел. Баку. – Элм. – 2010. – 223с.
 6. Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку. – Элм. – 2011. – 420с.
 7. F.İ.Səmədova, Ə.Ə. Allahverdiyev. “Bitumlar” (alınma texnologiyası, əsas aparatlar, xammal və məhsulların xassələri, tələbatlar) (Azərbaycan dilində). Bakı. – Elm. – 2012. – 203 s.
 8. Ф.И.Самедова, Ю.А.Абдуллаева, Н.Г.Алекперова, Н.М.Вихляева. Кривые разгонок Азербайджанских нефтей. Bakı. – Elm. – 2013. –   128s.
 9. F.I.Samedova. “Oils in Azerbaijan”, Baku-2013, “MM-S” enterprise, 358 p.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
 1. “Nyu-York Emlər akademiyasının həqiqi üzvü”
 2. “Beynəlxalq Biznes Klubunun Ekspert Şurasının üzvü”
 3. “Avropanın fəxri alimi”
 4. “ABŞ-ın Bioqrafiya İnstitutunun elmi konsultantı”
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti:
 1. “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”
 2. “Neft emalı və neft kimyası” elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü
 3. “Müdafiə Şurasının” üzvü
Təltif və mükafatlar:
 1. “Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi”
 2. “Şöhrət” ordeni; medallar: “Əməkdə fərqlənməyə görə”; “Y.H.Məmmədəliyev adına”, “Rəşadətli əməyə görə”; “Humboldt adına”; “E.Nobelin xatirə medalı”; fəxri fərmanlar: “SSRİ Neft Emalı Nazirliyi”; “ARDNŞ”; “AMEA”; “Azərbaycan qadınları komitəsi” və s.
Pedaqoji fəaliyyəti:
 1. 5 il əmək stajı - M.Əzizbəyov adınaAzSİ;
 2. 12 il əmək stajı - SSRİ Neft Emalı Nazirliyinin  rəhbər işçilərinin ixtisasının artırılması kurslarında müəllim.
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 4903861
Mobil tel.: +994 (50) 3738838
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: