NKPI

Xəbərlər

“Sedimentologiyanın (Litologiyanın) əsasları” dərsliyi nəşr olunub

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) professoru Çingiz Xəlifəzadə tərəfindən tərtib edilən “Sedimentologiyanın (Litologiyanın) əsasları” (I və II hissə) dərsliyi nəşr olunub. Kitabın elmi redaktoru akademik Vasif Babazadədir.

ADNSU-dan bildiriblər ki, dərslikdə sedimentologiyanın ən vacib nəzəri problemi olan litogenez nəzəriyyəsinin təhlilinə geniş yer ayrılıb. Burada litogenezin lüğəti, qneseoloji mahiyyəti açıqlanıb və onun tipləri, inkişaf mərhələləri ətraflı şərh edilib.

Nəşr tələbə və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.

2019-11-12   109