NKPI

Dissertasiya Şurası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nəzdində

2314.01 - “Neft kimyası” – kimya elmləri;

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” – texnika elmləri;

3321.01 - “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası” – kimya elmləri;

3349.01 - “Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası” – texnika elmləri

ixtisasları üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D 01.031 Dissertasiya Şurası fəaliyyər göstərir.

D 01.031 Dissertasiya Şurası aşağıdakı tərkibdədir:

1.

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu
 (sədr)
-AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01; 3321.01
2.
Fərzəliyev Vaqif  Məcid oğlu
(sədr müavini)
-AMEA-nın AKİ-nun direktoru, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01; 3303.01
3.
İbrahimova Minavər Cəfər qızı
(elmi katib)
-AMEA NKPİ, şöbə müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
4.
Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu
-Akademik, texnika üzrə elmlər doktoru, professor, 3321.01;3303.01
5.
Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu
-AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01; 3303.01
6.
Məmmədova Təranə Aslan qızı
AMEA NKPİ, Elmi işlər üzrə direktor müavini, texnika üzrə elmlər doktoru,
2314.01
7.
İbrahimov Hikmət Camal oğlu
- AMEA NKPİ, direktor müavini, texnika üzrə elmlər doktoru, baş elmi işçi, 3321.01
8.
Həsənov Arif Həsən oğlu
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
9.
Qasımov Azər Əlibala oğlu
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, professor, 3303.01
10
Nəsirov Füzuli Əkbər oğlu
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, 2314.01
11
Talıbov Aftandil Hüseyn Əli oğlu
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, baş elmi işçi, 3321.01
 
12
Əsgərzadə Səadət Məmmədəmin qızı
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, baş elmi işçi, 2314.01
13
Abdullayev Elmar Şahmar
- AMEA NKPİ, laboratoriya müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, baş elmi işçi, 3303.01
14
Əliyeva Leylufər İmran qızı
-AMEA NKPİ, şöbə müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
15
Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu
-Bakı Dövlət Universiteti nəzdində Gənc İstedadlar liseyinin direktoru, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
16
Əmirov Fariz Əli oğlu
- ADNSU kafedra müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, dosent, 3303.01
17
Məmmədova Pərvin Şamxal qızı
AMEA AKİ, laboratoriya müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
18
Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı
AMEA AKİ, laboratoriya müdiri, texnika üzrə elmlər doktoru, professor, 2314.01
19
Məmmədxanova Sevinc Əbdülhəmid qızı
ADNSU, kafedranın  professoru, kimya üzrə elmlər doktoru , 2314.01
20
Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu
AMEA NKPİ lab.müdiri, kimya üzrə elmlər doktoru,  2314.01
21
Məmmədov Mərkəz
AMEA NKPİ, kimya üzrə elmlər doktoru, professor  3321.01