NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 326


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya  1) 16,2 q bərk X maddəsi 12,6 q HNO3 ilə reaksiyaya daxil olduqda n.ş-də 1120 ml YO qazı əmələ gəlir: 3x+4HNO3...

 73  | 2021-04-21

Əyləncəli məsələlər – 1


1. “Kim daha ağırdır?” yarışının qalibləri dəvə, fil və balina oldu. Dəvə balinadan 5 dəfə və fildən 1 ton yüngüldür. Onların üçünün birlikdə çəkisinin 8 ton olduğu məlumdursa, hər biri neçə...

 76  | 2021-04-21

Fitoterapiya - 1


Azərbaycanda dərman bitkilərinin elmi əsaslarla öyrənilməsi Floramızın tərkibində yayılan dərman bitkilərinin növ müxtəlifliyinin zənginliyi müasir dövrə qədər elmi əsaslarla...

 71  | 2021-04-21

Tapmacalar – 224


*** İki deşikli qaya, Heç biri salmaz saya. Qoşabulaq yan-yana, Bilirsənsə tapsana. (Burun) ...

 189  | 2021-04-20

Kimyadan testlər - 325


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya  1) Na2SO4-ün suda məhlulunun elektrolizindən katod və anodda ayrılan qazların həcm nisbətləri necə olar? a)...

 190  | 2021-04-20

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 138


Bitkilərdən istifadə qaydaları – XXXI - Qadınlarda laktasiyanı artırmaq üçün qaraqınıq (otu), cirə (toxumu), razyana (toxumu), şüyüd (toxumu) – hər birindən...

 214  | 2021-04-20

Tapmacalar – 223


*** Çayları var axmayır Dağ-dərəsi baxmayır Var düzəni, çölləri Dənizləri, gölləri ...

 196  | 2021-04-19

Kimyadan testlər - 324


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya  1) CuCl2 ərintisinin elektrolizindən elektrodlarda nə alınar? a) Cu və Cl2, b) CuO, Cl2, c)...

 193  | 2021-04-19

Bitkilər – Xalq Təbabətində – 137


Bitkilərdən istifadə qaydaları – XXX - Adi qaraqınıq revmatizmi zamanı oynaqların şişkinliklərində, podaqrada, amonoreyyada, ekzema, dəri səpkiləri və müxtəlif yaralanmalarda istifadə...

 207  | 2021-04-19

Rəqəmlər və faktlar


Qadınlar istiliyi sevir Bunu Berlinin 543 nəfər tələbə oğlan və qızları arasında aparılmış təcrübələr təsdiq etmişdir. Onlara müxtəlif çətinlikli məsələlər verilib (ağılda üç...

 216  | 2021-04-19