NKPI

Təbiət kimyasının möcüzələri və sağlamlıq

AZƏRBAYCAN TƏBABƏTİ: ƏSAS TARİXLƏR


(BİZİM ERAMIZDAN 3500  İL ƏVVƏL-1940-Cİ İL) 1. Bizim eradan əvvəl IV əsrdə Azərbaycanda kəllə trepanasiyası (sümüyü deşmə cərrahiyə əməliyyatı)...

 8454  | 2015-10-15

BİTKİ ŞİRƏLƏRİ VƏ ONLARIN MÜALİCƏVİ ƏHƏMİYYƏTİ


  Həyati əhəmiyyət kəsb еdən əsas еlеmеntlər Orqanizmdə baş vеrən prosеsləri və onların...

 4819  | 2016-02-17

BİTKİLƏRDƏN DƏRMAN HAZIRLANMASININ ÜSULLARI


  Bitkilərdən çıxarılması nəzərdə tutulan təsiredici maddələrin xarakterindən və kimyəvi təbiətindən asılı olaraq, həmçinin onların istifadəsinin əlverişli olması üçün dərman...

 5871  | 2015-10-10

DƏRMAN BİTKİLƏRİ QARIŞIĞINDAN DƏRMAN RESEPTLƏRİ


  Boğaz və qırtlaq xəstəlikləri. Resept...

 5314  | 2015-10-10

ŞIRƏLƏRLƏ MÜALICƏ RESEPTLƏRI


Qeyd etmək lazımdır ki, insana xəstəliyin diaqnozunu həkim qoymalıdır. Həkim diaqnozu qoyduqdan sonra şirə...

 5626  | 2016-02-24

Tərəvəz şirələri və onların xassələri


  Çuğundur şirəsi. ...

 6309  | 2016-02-17

Tərəvəz və meyvə şirələrinin xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi


  Şirələr və onların qarışığını müəyyən xəstəliklərin müalicəsi...

 5000  | 2016-02-24

TƏRƏVƏZ VƏ MЕYVƏLƏRIN TƏRKIBINƏ DАХIL ОLАN ƏSАS MАDDƏLƏR


Təbiətdə dаimа iki müхtəlif prоsеs bаş vеrir: fiziki hаdisələr və kimyəvi hаdisələr. Təbiətdə bаş vеrən hər hаnsı prоsеs istənilən cаnlının həyаt fəаliyyətində müsbət...

 6613  | 2015-08-21

TİBET TƏBABƏTİ - Cavanlaşmanın qədim Tibet resepti.


Bu resept üzrə hazırlanan vasitə orqanizmi piylərdən, əhəng çöküntüsündən təmizləyir, ümumi maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, nəticədə orqanizmin bütün damarları elastik olur, infarktın, sklerozun,...

 6236  | 2015-08-25

TİBET TƏBABƏTİ - unikal Tibet özünümasaj


          Unikal Tibet özünümasaj çox səmərəli, asan, sadə və xoş müalicədir....

 6494  | 2015-09-28