NKPI

Təbiət kimyasının möcüzələri və sağlamlıq

DƏRMAN BİTKİLƏRİNDƏN ÇAY HAZIRLANMASINA DAİR VERİLMİŞ ÜSULLAR - Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdımuxamedovun kitabindan


İştah çayı 1) Dörd hissə acı yovşan otu və...

 4050  | 2015-09-26

KEROSININ TIBBDƏ TƏTBIQI


  Kerosin neftin qovulmasından alınan şəffaf neft məhsuludur və onun qaynama temperaturu 110 °C-dən 320 °C-ə qədər intervalda ola bilir. O da məlumdur ki,  hələ qədimdən bəzi...

 9233  | 2016-06-22

MUMİYA VƏ ONUN XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ İSTİFADƏSİ


Mumiyanın kimyəvi və spektrial tədqiqatları göstərmişdir ki, onun tərkibi mikroelementlərlə (xüsusən silisium, alüminium, dəmir, kalsium, maqnezium, manqan, kobalt, qurğuşun, titan, nikel), həmçinin aminturşular və...

 6537  | 2015-08-30

Mumiyanın istifadəsinə aid təkliflər


Mumiyanı erkən səhər, yuxudan ayıldıqdan dərhal sonra və ya şam yeməyindən 3 saat sonra qəbul olunması məsləhətdir. Mumiyanı səhər tezdən qəbul etdikdə 30-40 dəqiqə müddətində yataqda uzanmaq lazımdır. Mumiya istifadə...

 4660  | 2015-08-31

Mumiyanın müаlicə prаktikаsındа istifаdəsi


  Mumiyə tаrixin sınаqlаrındаn uğurlа çıxıb. Xаlq təbаbəti və ənənəvi təbаbət sübut etmişdir ki, mumiyə həqiqətən də fаydаlı mаddədir, insаnlаrın bir...

 4058  | 2016-08-23

MÜXTƏLİF BİTKİLƏR ƏSASINDA TƏKLİF OLUNAN RESEPTLƏR - Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdımuxamedovun kitabindan


Anginanın müalicəsi üçün təklif olunan reseptlər 1) 15...

 4740  | 2015-09-26

TƏKLİF OLUNAN MÜALİCƏVİ İÇKİLƏR - Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdımuxamedovun kitabindan


Yabanı və mədəni dərman bitkilərindən müalicəvi şirələr, kompotlar, kisellər, kvaslar hazırlamaq olar. Bu məhsullar...

 4525  | 2015-09-26

Xalq təbabəti - Ağızdan pis iyin gəlməməsi üçün təklif olunan vasitələri


  1) Çoxlu çiy alma yemək. 2) Təzə şüyüd cövhəri ilə ağızı yaxalamaq. 3) Cəfəri ağızdan...

 4653  | 2016-10-21

Xalq təbabəti - Ayaq tərləmələrini yox etmək üçün təkliflər


  1) Ayaqlı güclü, tərləyən olduqda palıd qabığı həlimi ilə vanna faydalıdır: 50-100 q palıd qabığı 1l suda həll olunur. 20-30 dəqiqə, zəif odda qaynadılır. Hər gün bu prosedurun...

 4672  | 2016-10-21

Xalq təbabəti - Ayaqlar yorulduqda kömək edən vasitələr


  1) Əgər uzun müddətli gəzintidən sonra ayaqlar yorulursa, onları spirt ilə ovuşdurduqda əla kömək edir. 2) Uzun müddət...

 4801  | 2016-10-24