NKPI

Nobel laureatları

1929-cu ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı (A. Qarden ilə birlikdə) - HANS KARL AVQUST SİMON FON EYLER-HELPİN


  Məşhur isveç biokimyaçısı Eyler-Helpin 1873-cü ilin fevralın 15-də Almaniyada Auqsburqda anadan olmuşdur. Riyaziyyatçı L.Eylerin nəslindəndir....

 3765  | 2015-10-29

1930-cu ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı - HANS EYQEN FİŞER


  Alman kimyaçısı və biokimyaçısı Hans Eyqen Fişer 1881-ci ilin iyulun 27-də Xexstdə anadan olmuşdur. 1904-cü ildə Marburqsk Universitetini bitirmişdir....

 3778  | 2015-10-29

1931-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı (F. Berqius ilə birlikdə) - KARL BOŞ


  Alman kimyaçı texnoloqu Karl Boş 1874-cü ilin avqustun 27-də Kölndə anadan olmuşdur. 1894-1896-cı illərdə Berlində Ali texniki məktəbdə, 1898-ci ildə Leypsiq Universitetində ...

 3796  | 2015-11-01

1931-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı (Karl Boş ilə birlikdə) - FRİDRİX BERQİUS


Fridrix Berqius 1884-cü ilin oktyabrın 11-də Qoldşmeydendə anadan olmuşdur. 1903-cü ildə Breslau Universitetində kimyanı öyrənmişdir. Sonrakı ildə hərbi xidmətdə olmuşdur, sonra Leypsiq Universitetinə...

 3821  | 2015-11-01

1932-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı - İRVİNQ LENQMÜR


İrvinq Lenqmür 1881-ci ilin yanvarın 31-də ABŞ-da Nyu-Yorkda anadan olmuşdur. Onun atası mənşəcə şotland idi və siğorta agenti işləyirdi. Lenqmür Parisdə, Nyu-Yorkda və Filadelfiyada məktəbə getmişdi və...

 4017  | 2015-11-01

1934-cü ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı - HAROLD KLEYTON YURİ


  Harold Yuri 1893-cü ilin aprelin 29-da ABŞ-ın İndiana ştatında Uolkertonda anadan olmuşdur. Kənd məktəblərində qısamüddətli təhsildən sonra Yuri...

 3841  | 2015-11-01

1935-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı (həyat yoldaşı İren Jolio-Küri ilə birlikdə) - FREDERİK JOLİO-KÜRİ


  Frederik Jolio-Küri paris metalçısının və kommunar Anri Jolionun ailəsində dünyaya gəlmişdi. Frederikin anası  ağıllı, mehriban və...

 3792  | 2015-11-01

1935-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı - İREN JOLİO-KÜRİ


İren 1897-ci ilin sentyabrın 12-də Parisdə anadan olmuşdu. O, gözəl alimlər ailəsində dünyaya gəlmişdi. Bu alimlər təkcə böyük kəşfləri ilə deyil, həmçinin, düzlükləri, yüksək...

 3763  | 2015-11-01

1936-cı ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı - PETER YOSEF VİLHELM DEBAY


  O, milliyətcə hollandır. 1884-cü ilin martın 24-də Maastrixtdə anadan olmuşdur. 1905-ci ildə Axendə Ali texniki məktəbi və 1910-cu ildə Münxen universitetini bitirmişdi. 1908-ci ildə doktorluq dissertasiyası...

 3903  | 2015-11-05

1937-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatçısı (P. Karrer ilə birlikdə) - UOLTER NORMAN XOUORS


  O, 1883-cü ilin martın 19-da kiçik Çorli şəhərində (İngiltərə) linoleum istehsal edən fabrikin müdirinin  ailəsində doğulmuşdur. Volter hələ 14 yaşına çatmamış ailəsi...

 3759  | 2015-11-05