NKPI

Azərbaycanın görkəmli neftkimyaçı-alimləri

MƏMMƏDƏLİYEV YUSUF HEYDƏR OĞLU


(1905-1961) Azərbaycan xalqının fəxarət zirvəsi, ilk kimyaçı akademiki,...

 12058  | 2015-12-17

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU


  Kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının...

 10833  | 2015-12-23

MEHDİYEV SOLTAN CƏFƏR OĞLU


(1914-1985) Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev 1914-cü...

 8900  | 2015-12-19

MƏMMƏDYAROV MƏHƏRRƏM ƏLİ OĞLU


  Məmmədyarov Məhərrəm Əli oglu 1924-cü il...

 7418  | 2015-12-23

NAĞIYEV MURTUZA FƏTULLA OĞLU


(1908-1975)  Murtuza Fətulla oğlu Nağıyev 1908-ci il mayın...

 9812  | 2015-12-19

RÜSTƏMOV MUSA İSMAYIL OĞLU


  Musa İsmayıl oğlu Rüstəmov 1930-cu il mayın 8-də Ordubad...

 8454  | 2015-12-23

SEYİDOV NADİR MİRİBRAHİM OĞLU


(1932-2015) Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov 28 aprel 1932-ci ildə...

 6321  | 2015-12-19

ZEYNALOV BAHADUR QASIM OĞLU


(1917-1995) Bahadur Qasım oğlu Zeynalov 20 may...

 8932  | 2015-12-19

ƏLİYEV SAHİB MÜSEYİB OĞLU


(1933-1990)  Sahib Müseyib oğlu Əliyev 1933-cü il martın...

 7695  | 2015-12-19

ƏLİYEV VAHAB SƏFƏR OĞLU


(1908-1993) Əliyev Vahab Səfərəli oğlu 1908-ci il...

 9931  | 2015-12-19