NKPI

Azərbaycanın görkəmli neftkimyaçı-alimləri

ƏZİZOV AKİF HƏMİD OĞLU


  Əzizov Akif Həmid oğlu 1943‐cü il noyabrın 2‐də Ağdərə rayonunun Umudlu kəndində...

 6875  | 2015-12-23

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU


  Nazil Fazil oğlu Canibəyov 1942‐ci il sentyabrın 21‐də...

 5846  | 2015-12-23

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU


(1915-2007) Dadaşov Bilal Ataş oğlu 1915‐ci...

 6931  | 2016-04-13

HAŞIMOV HACI HƏSƏN OĞLU


(1907-1981)  Hacı Həsən oğlu Haşımov 1907-ci il martın 12-də Bakı quberniyasının Saray kəndində anadan olmuşdur. ...

 7145  | 2015-12-19

HÜSEYNOV NAZİM MÜSEYİB OĞLU


(1929-2010)  Hüseynov Nazim Müseyib oğlu 1929‐cu...

 6824  | 2015-12-19

MƏMMƏDOV ŞAMXAL ƏLİMƏMMƏD OĞLU


(1910-1984)  Məmmədov Şamxal Əliməmməd oğlu 1910-cu il oktyabr ayının 10-da Füzuli şəhərində anadan olub. ...

 6855  | 2015-12-19

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU


(1913-1982)  Mərdanov Məcid Əhəd oğlu 1913‐cü il aprelin...

 6896  | 2015-12-19

SƏMƏDOVA FƏZİLƏ İBRAHİM QIZI


  Səmədova Fəzilə İbrahim qızı 1929‐cu il martın 29‐da Şamaxı şəhərində...

 5878  | 2015-12-23

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU


  Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu 1948-ci il yanvarın 1-də...

 4683  | 2015-12-23

ƏSƏDOV ZİYAFƏDDİN HƏMİD OĞLU


  Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu 1950‐ci il iyulun 19‐da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 4866  | 2015-12-23