NKPI

Azərbaycanın görkəmli neftkimyaçı-alimləri

Abdullayev Elmar Şahmar oğlu


Elmar Şahmar oğlu Abdullayev 1947-ci il yanvarın 26-da...

 3664  | 2017-12-11

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 1


I Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev nə vaxt və harada anadan olub? -...

 3731  | 2018-05-29

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 2


II Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev neçənci ildə M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində...

 3804  | 2018-05-30

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 3


III Məlumat - 1936-1937-ci illərdə Yusuf Məmmədəliyevin əsas işləri kimi nələri qeyd etmək olar? ...

 3725  | 2018-05-31

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 4


IV Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev 1943-cü ildə hansı universitetdə Neft-Kimyası Kafedrasını...

 3621  | 2018-06-01

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 5


V Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev hansı illərdə Azərbaycan SSR “Bilik” cəmiyyətinin sədri işləyib? ...

 3552  | 2018-06-02

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 6


VI Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev 1953-cü ildə hansı nəticələr əldə etmişdir? ...

 3533  | 2018-06-03

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 7


VII Məlumat - Yusuf Məmmədəliyev nə vaxt ilk Azərbaycan alimi olaraq SSRİ Elmlər...

 3382  | 2018-06-04

Akademik Yusuf Məmmədəliyev - 8


VIII Məlumat - Yusuf Məmmədəliyevin 1961-ci ildəki fəaliyyəti haqqında nələri qeyd etmək olar? ...

 3359  | 2018-06-05

Cəfərova Rəna Ələkbər qızı


  Rəna Ələkbər qızı Cəfərova 1953-cü ildə Tovuz şəhərində...

 3668  | 2017-12-06