NKPI

Azərbaycanın görkəmli neftkimyaçı-alimləri

Həsənov Arif Həsən oğlu


Arif Həsən oğlu Həsənov 1936-cı il noyabrın 7-də Bakı şəhərində, müəllim ailəsində anadan...

 3551  | 2017-11-29

İbrahimov Hikmət Camal oğlu


  Hikmət Camal oğlu İbrahimov 1951-ci ilin sentyabr ayının...

 3607  | 2017-12-19

İbrahimova Minavər Cəfər qızı


Minavər Cəfər qızı İbrahimova 5 may 1946-cı ildə Quba rayonu Xucbala kəndində qulluqçu ailəsində...

 3663  | 2017-11-30

İsmayılov Etibar Hümmət oğlu


  Etibar Hümmət oğlu İsmayılov 1951-ci il may ayının...

 3548  | 2017-12-03

Məcid Əhəd oğu Mərdanovun həyat yolu


(1913-1982) Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,...

 3744  | 2018-04-09

Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu


  Mərkəz Kərəm oğlu Məmmədov 2 fevral 1940-cı ildə Azərbaycan...

 3484  | 2017-12-05

Məmmədov Əli Pənah oğlu


  Əli Pənah oğlu Məmmədov 1931-ci il aprel...

 3525  | 2017-11-28

Məmmədova Təranə Aslan qızı


  Təranə Aslan qızı Məmmədova  9 sentyabr 1963 il tarixində...

 3612  | 2017-12-18

Nəsirov Füzuli Əkbər oğlu


Füzuli Əkbər oğlu Nəsirov 28 Sentyabr 1952-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olmuşdur. O, 1959-cu...

 3693  | 2017-12-20

Qasımov Azər Əlibala oğlu


  Azər Əlibala oğlu Qasımov 1942-ci il fevralın 17-də Bakıda...

 3574  | 2017-12-02