NKPI

Azərbaycan rayonları haqqında

Cəbrayıl rayonu


  Cəbrayıl rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. O, əvvəllər Yelizavetpol quberniyasının Cəbrayıl qəzası adlanmışdır. Bakıdan məsafəsi 338 km, inzibati mərkəzi Cəbrayıl şəhəri, sahəsi...

 4594  | 2015-12-28

Füzuli rayonu


  Füzuli rayonunun əsası 1872-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı Qarabulaq olmuşdur. Füzuli rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Füzuli şəhəri Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. 1827-ci ildən...

 4580  | 2015-12-29

Tərtər rayonu


  1920-ci ildə Cavanşir qəzası nəzdində Tərtər sahəsi yaradılmışdır. 1922-ci ildə adı dəyişdirilərək Cavanşir sahəsi adlandırılmışdır. 1923-cü ildə Ağdam qəzasının,...

 4693  | 2015-12-25

Kəlbəcər rayonu


  Kəlbəcər rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Bakıdan məsafəsi 445 km, inzibati mərkəzi Kəlbəcər şəhəri, sahəsi 3050 km2-dir. 2.04.1993-cü il tarixində...

 4726  | 2016-01-09

Laçın rayonu


  Laçın rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir.  Bakıdan məsafəsi 414 km, inzibati mərkəzi Laçın şəhəri, sahəsi 1840 km2-dir. Əhalinin etnik tərkibi, əsasən, azərbaycanlılardan...

 4807  | 2016-01-11

Qubadlı rayonu


  Bir versiyaya görə, Qubadlı toponimi Sasani hökmdarı I Qubad Firuzun (488-531) adı ilə bağlıdır. Tarixi mənbələrə görə, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Qubadlı kəndinin torpaq sahəsini...

 4629  | 2016-01-13

Şuşa rayonu


  Şuşa rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1963-cü ildə ləğv edilərək ərazisi Stepanakert (1978-ci ildən Əskəran rayonu, indiki Xocalı rayonu) rayonuna verilmişdir. 1965-ci...

 4973  | 2015-12-31

Xocalı rayonu


  Xocalı rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1978-ci ilədək Stepanakert, 1991-ci ilədək Əskəran rayonu adlanmışdır. 1991-ci ildən indiki adını almış, 26 fevral 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal...

 4809  | 2016-01-06

Xocavənd rayonu


  Xocavənd rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1991-ci ilə qədər bolşevik - inqilabçı A.Myasnikyanın təxəllüsü ilə Martuni adlanmışdır. Bakıdan məsafəsi 334 km, inzibati mərkəzi Xocavənd...

 4364  | 2016-01-07

Zəngilan rayonu


  Zəngilan rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1957-ci ilədək Pirçivan adlanmışdır. Tarixi mənbələrə görə (H.Qəzvinin) Zəngilanın əsası 636-cı ildə qoyulmuşdur. Bakıdan məsafəsi 385 km, inzibati...

 4836  | 2016-01-17