NKPI

Akademiya simalarda

MİRQASIMOV MİRƏSƏDULLA MİRƏLƏSGƏROĞLU


(1883-1958) Mirqasımov Mirəsədulla Mirələsgər oğlu 1883-cü il noyabrın 17-də Bakıda anadan olub. 1913-ci...

 5135  | 2016-01-29

MƏMMƏDƏLİYEV YUSİF HEYDƏR OĞLU


(1905-1961) Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev 1905-ci il dekabrın 31-də Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. ...

 4825  | 2016-01-29

ƏLİYEV MUSA MİRZƏ OĞLU


(1908-1985) Musa Mirzə oğlu Əliyev 1908-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Azərbay­can Politexnik İnstitutunun...

 4816  | 2016-01-29

XƏLİLOV ZAHİD İSMAYIL OĞLU


(1911-1974) Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu 1911-ci il fevralın 14-də Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət...

 4368  | 2016-01-29

İSMAYILOV RÜSTƏM HACIƏLİ OĞLU


(1909-1972) İsmayılov Rüstəm Hacıəli oğlu 1909-cu il iyulun 1-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan Neft...

 4572  | 2016-01-29

ABDULLAYEV HƏSƏN MƏMMƏDBAĞIR OĞLU


(1918-1993) Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu 1918-ci il avqustun 20-də Culfa rayo­nunun Yaycı kəndində anadan olmuşdur....

 4335  | 2016-01-29

SALAYEV ELDAR YUNUS OĞLU


(1933) Salayev Eldar Yunus oğlu 1933-cü il dekabrın 31-də Naxçıvan şəhərində ana­dan olmuşdur. 1956-cı ildə Azərbaycan...

 5080  | 2016-01-29

MAQSUDOV FƏRAMƏZ QƏZƏNFƏR OĞLU


(1930-2000) Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu 1930-cu il martın 20-də Azərbaycan Respublikası Naxçıvan şəhərində anadan...

 4459  | 2016-01-30

KƏRİMOV MAHMUD KƏRİM OĞLU


(1948-2013) Kərimov Mahmud Kərim oğlu 1948-ci il oktyabrın 18-də İrəvan şəhərində ana­dan olmuşdur. 1971-ci ildə ADU-nu...

 4504  | 2016-01-30

ƏLİZADƏ AKİF AĞA MEHDİ OĞLU


(1934) Akif Ağa Mehdi oğlu Əlizadə 1934-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə Azərbaycan...

 4807  | 2016-01-30