NKPI

Akademiya simalarda

MEHDİYEV RAMİZ ƏNVƏR OĞLU


Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev 1938-ci il aprelin 17-də Bakı şəhərində ana­dan olmuşdur. ...

 3662  | 2016-04-19

ABASOV MİDHƏT TEYMUR OĞLU


(1926-2012) Midhət Teymur oğlu Abasov 1926-cı il iyulun 31-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3712  | 2016-07-27

ABBASOV VAQİF MƏHƏRRƏM OĞLU


Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov 1952-ci il oktyabrın 5-də Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində anadan olmuşdur. ...

 3934  | 2016-10-20

ABBASOV ƏLİ MƏMMƏD OĞLU


Abbasov Əli Məmməd oğlu 1953-cü il yanvarın 1-də Naxçıvan şəhərində ana­dan olmuşdur. ...

 3233  | 2017-05-11

ABDİNOV CAVAD ŞAHVƏLƏD OĞLU


Abdinov Cavad Şahvələd oğlu 1940-cı il yanvarın 5-də Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Behrud kəndində anadan olmuşdur. ...

 3941  | 2016-01-07

ABDULLAYEV CAHANGİR MƏMMƏD OĞLU


(1901-1973) Cahangir Məmməd oğlu Abdullayev 1901-ci il may ayının 1-də Gəncə şəhə­rində anadan olmuşdur. ...

 4044  | 2016-05-21

ABDULLAYEV HƏSƏN MƏMMƏDBAĞIR OĞLU


(1918-1993) Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu 1918-ci il avqustun 20-də Culfa rayo­nunun Yaycı kəndində anadan olmuşdur. ...

 3563  | 2016-09-22

ABDULLAYEV İLYAS KƏRİM OĞLU


(1913-1985) İlyas Kərim oğlu Abdullayev 1913-cü il mart ayının 23-də Ağstafada də­miryolçu ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3758  | 2016-03-25

ABDULLAYEV KAMAL MEHDİ OĞLU


Kamal Mehdi oğlu Abdullayev 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3318  | 2017-05-11

ABRAMOVİÇ MİXAİL VLADİMİROVİÇ


(1884-1965) Mixail Abramoviç 1884-cü ildə Bakıda mühəndis-texnoloq ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3270  | 2017-05-11