NKPI

Akademiya simalarda

ABUTALIBOV MÜZƏFFƏR HEYDƏR OĞLU


(1908-1984) Abutahbov Müzəffər Heydər oğlu 1908-ci il dekabrın 14-də Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3382  | 2017-01-17

AĞAYEV BÖYÜKKİŞİ AĞA OĞLU


B.A.Ağayev 1928-ci il sentyabr ayının 10-da Zərdab rayonunun Əlvənd kəndində anadan olmuşdur. ...

 3913  | 2016-09-29

ALLAHVERDİYEV CƏLAL EYVAZ OĞLU


Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu 1929-cu il sentyabrın 17-də Şuşa şəhərində anadan olmuş. ...

 3610  | 2016-09-29

ARASLI HƏMİD MƏMMƏDTAĞI OĞLU


(1909-1983) Həmid Məmmədtağı oğlu Araslı 1909-cu il fevralın 23-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3862  | 2016-03-01

ASLANOV ASLAN MƏMMƏD OĞLU


(1926-1995) Aslan Məmməd oğlu Aslanov 20 avqust 1926-cı ildə Ağstafa şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3649  | 2016-09-22

AXUNDOV AĞAMUSA AĞASI OĞLU


(1932-2015) Ağamusa Ağası oğlu Axundov 1932-ci il fevralın 2-də Kürdəmir şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3817  | 2016-02-03

AXUNDOV VƏLİ YUSİF OĞLU


(1916-1986) Axundov Vəli Yusif oğlu 1916-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3424  | 2017-05-11

BABAYEV MƏHƏRRƏM PİRVERDİ OĞLU


Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu 13 yanvar 1937-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olub. ...

 3695  | 2016-01-13

BABAZADƏ VASİF MƏMMƏD AĞA OĞLU


Vasif Babazadə 1938-ci il sentyabrın 2-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuş­dur. ...

 3684  | 2016-09-29

BAĞIRZADƏ FAİQ MƏMMƏD OĞLU


(1926-1988) Faiq Bağırzadə 1926-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3698  | 2017-05-11