NKPI

Akademiya simalarda

ƏLİZADƏ ELBRUS KƏRİM OĞLU


Əlizadə Elbrus Kərim oğlu 1957-ci il martın 4-də Ağdaş rayonunun Aralbir kəndində anadan olmuşdur. ...

 3434  | 2016-04-03

ƏLİZADƏ VALİDƏ MÖVSÜM QIZI


Validə Mövsüm qızı Əlizadə 1946-cı il yanvarın 31-də Bakı şəhərində ana­dan olmuşdur. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakül­təsini bitirmişdir. ...

 4010  | 2016-01-31

ƏLƏKBƏROV İLHAM XƏYYAM OĞLU


Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu 1948-ci il noyabrın 20-də Bakı şəhərində ana­dan olmuşdur. ...

 3358  | 2016-11-27

ƏLƏKBƏROV KAZIM ƏBDÜLMANAF OĞLU


(1909-1987) Kazım Əbdülmanaf oğlu Ələkbərov 1909-cu il fevralın 19-da BaKi şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3520  | 2016-02-11

ƏLƏSGƏROV AĞASƏLİM KƏRİM OĞLU


 (1928-2015) Ağasəlim Kərim oğlu Ələsgərov 1928-ci il mayın 22-də Bakıda doğulmuşdur. ...

 3553  | 2016-05-30

ƏMİROV FİKRƏT MƏŞƏDİ CƏMİL OĞLU


(1922-1984) Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 22 noyabr 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3468  | 2016-11-27

ƏMƏNZADƏ YUSİF ƏMƏN OĞLU


(1914-1982) Yusif Əmən oğlu Əmənzadə 1914-cü il fevralın 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3856  | 2016-02-11

ƏSƏDOV ZİYAFƏDDİN HƏMİD OĞLU


Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu 1950-ci il iyulun 19-da Bakı şəhərində ana­dan olmuşdur. ...

 3589  | 2016-08-26

ƏZİMOV BÖYÜKAGA ƏLİQULU OĞLU


(1924-1986) Böyükağa Əliqulu oğlu Əzimov  1924-cü il yanvarın 16-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3773  | 2016-01-17