NKPI

Akademiya simalarda

BUDAQOV BUDAQ ƏBDÜLƏLİ OĞLU


(1928-2012) Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov 1928-ci il fevralın 23-də Ermənistanın Zəngibasar (indiki Masis) rayonunun Çobankərə kəndində anadan olmuşdur. ...

 3891  | 2016-03-01

BÜNYADOV TEYMUR ƏMİRASLAN OĞLU


Teymur Əmiraslan oğlu Bünyadov 1928-ci il yanvarın 20-də Qazax rayonunun II Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. ...

 4056  | 2016-01-20

BÜNYADOV ZİYA MUSA OĞLU


(1923-1997) Ziya Musa oğlu Bünyadov 21 dekabr 1923-cü ildə Astara şəhərində hərbi tərcüməçi ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3355  | 2017-01-17

CAVADZADƏ MİR-MƏMMƏD CAVAD OĞLU


(1927-2008) Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavadzadə  1927-ci il mayın 18-də Lənkəran şəhə­rində anadan olmuşdur. ...

 3640  | 2016-05-21

CAVADZADƏ MİR-MƏMMƏD CAVAD OĞLU


(1927-2008) Cavadzadə Mir-Məmməd Cavad oğlu 1927-ci il mayın 18-də Lənkəran şəhə­rində anadan olmuşdur. ...

 3211  | 2017-05-11

CUVARLI ÇİNGİZ MEHDİ OĞLU


(1913-2000) Çingiz Mehdi oğlu Cuvarlı 1913-cü il mayın 1-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3851  | 2016-05-21

CƏFƏROV MƏMMƏDCƏFƏR ZEYNALABDİN OĞLU


(1909-1992) Məmmədcəfər Zeynalab­din oğlu Cəfərov 1909-cu il mayın 9-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3430  | 2016-05-21

CƏFƏROV MƏMMƏDTAĞI İBRAHİM OĞLU


(1936-2008) Məmmədtağı Cəfərov 1936-cı ildə İrəvan mahalının Amasiya rayo­nundakı Oxçuoğlu kəndində doğulmuşdur. ...

 3909  | 2017-05-11

CƏFƏROV TƏYYAR CÜMŞÜD OĞLU


  Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov 1939-cu il iyulun 18-də Bakıda anadan olmuş­dur. ...

 3742  | 2016-07-27

CƏLİLOV QURBAN NİZAMƏDDİN OĞLU


(1927-2000) Qurban Cəlilov 1927-ci ildə Şəki rayonunun Qışlaq kəndində anadan olmuşdur. ...

 3273  | 2017-05-11