NKPI

Akademiya simalarda

DADAŞOV SADIQ ƏLƏKBƏR OĞLU


(1905-1946) Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov 15 aprel 1905-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. ...

 3628  | 2016-04-19

DADAŞZADƏ MƏMMƏD ARİF MƏHƏRRƏM OĞLU


(1904-1975) Məmməd Arif Məhər­rəm oğlu Dadaşzadə 1904-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3510  | 2016-06-18

DALİN MARK ALEKSANDROVİÇ


(1906-1996) Dalin Mark Aleksandroviç 1906-cı il martın 25-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3574  | 2016-03-25

DAŞDƏMİROV ƏFRAND FİRUDİN OĞLU


(1942-2015) Əfrand Firudin oğlu Daşdəmirov 12 mart 1942-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. ...

 3501  | 2016-03-25

DERJAVİN ALEKSANDR NİKOLAYEVİÇ


(1878-1963) Derjavin Aleksandr Nikolayeviç 1878-ci il dekabrın 5-də Kazan şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3342  | 2017-01-17

ELDAROV ÖMƏR HƏSƏN OĞLU


Ömər Həsən oğlu Eldarov 1927-ci ildə anadan olmuşdur. ...

 3288  | 2017-05-11

FƏRZƏLİYEV VAQİF MƏCİD OĞLU


Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu 1939-cu il dekabrın 19-da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. ...

 3411  | 2017-01-17

FƏTULLAYEV-FİQAROV ŞAMİL SEYFULLA OĞLU


(1928-2015) Şamil Seyfulla oğlu Fətullayev-Fiqarov 24 dekabr 1928-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3477  | 2017-01-17

HACIBƏYLİ ÜZEYİR ƏBDÜLHÜSEYN OĞLU


(1885-1948) Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Şuşa qəzasının Ağcabədi kəndində ana­dan olmuşdur. ...

 3402  | 2016-09-29

HACIYEV AKİF CƏFƏR XƏNDAN OĞLU


 (1938-2015) Hacıyev Akif Cəfər Xəndan oğlu 1937-ci il dekabrın 8-də Bakı şəhərində, görkəmli tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim, professor Cəfər Xəndanın ailəsində...

 3527  | 2017-01-17