NKPI

Akademiya simalarda

HACIYEV ASƏF HACI OĞLU


Hacıyev Asəf Hacı oğlu 1951-ci il mayın 29-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3498  | 2016-05-23

HACIYEV İSMAYIL MUXTAR OĞLU


  İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev 1951-ci il yanvarın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonu­nun Xanəgah kəndində anadan olmuşdur. ...

 3635  | 2016-01-22

HACIYEV TOFİQ İSMAYIL OĞLU


Tofiq İsmayıl oğlu Ha­cıyev 1936-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində anadan olmuşdur. ...

 3250  | 2017-05-11

HACIYEV VAHİD CƏLAL OĞLU


(1928-2008) Vahid Cəlal oğlu Hacıyev 1928-ci il fevralın 14-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3788  | 2016-03-01

HACIYEV YAQUB HÜSEYN OĞLU (1929-2009)


Yaqub Hüseyn oğlu Hacıyev 1929-cu il may ayının 9-da Şəmkir rayonunun Morul kən­dində anadan olmuşdur. ...

 3448  | 2016-05-23

HAŞIMZADƏ FİRUDİN MƏMMƏDƏLİ OĞLU


Haşımzadə Firudin Məmmədəli oğlu 1935-ci il dekabrın 7-də Bakı şəhərin­də anadan olmuşdur. ...

 3577  | 2017-01-17

HÜSEYNOV CƏBRAYIL MUXTAR OĞLU


(1913-1974) Hüseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu 1913-cü il yanvarın 16-da Şəki şəhərində doğulmuşdur. ...

 3974  | 2016-01-17

HÜSEYNOV CƏLİL YUSİF OĞLU


(1896-1979) Hüseynov Cəlil Yusuf oğlu 1896-cı il dekabrın 28-də Nuxa (indiki Şəki) şəhə­rində anadan olmuşdur. ...

 3823  | 2017-05-15

HÜSEYNOV HEYDƏR NƏCƏF OĞLU


(1908-1950) Heydər Nəcəf oğlu Hüseynov 3 aprel 1908-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. ...

 3572  | 2016-04-19

HÜSEYNOV İSMAYIL ABBAS OĞLU


(1910-1969) İsmayıl Abbas oğlu Hüseynov 1910-cu il dekabrın 15-də anadan olmuşdur. ...

 3257  | 2017-05-17