NKPI

Hörmətli oxucular!

        Saytımızda yeni rubrika açırıq. Bu rubrikada sizin sağlamlığınız, uzun ömürlü olmanız, kimyəvi maddələrlə təhlüksiz davranışınız üçün lazım olan məlumatlar veriləcək. Təbiət insan üçün çox faydalı nemətlərə malikdir. Amma onlardan düzgün istifadə edilməlidir ki, öz xeyrini göstərsin. Odur ki, bu rubrikanı diqqətlə izləyin, dönə-dönə oxuyun və onun məlumatlarından faydalanın.

        Bizim təqdim etdyimiz məlumatlar dünyanın ən nüfuzlu elmi mərkəzlərində məhşur alimlərin apardıqları tədqiqatlara, xalq təbabətinin qızıl ensiklopediyasına əsaslanır.

         Sizə məlumatlarımızdan faydalanaraq sağlam qalmağı arzu edərək ilk məlumatı təqdim edirik.