NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Tapmacalar – 223

***

Çayları var axmayır

Dağ-dərəsi baxmayır

Var düzəni, çölləri

Dənizləri, gölləri

(Xəritə)

***

Ölçür,ölçür ha ölçür,

Yaman keçir, ha ölçür.

Sonu məhv oluncadır,

Bu gün, sabaha ölçür.

(Saat)

***

Durna kimi düzülür.

İşləməkdən üzülür.

Hə dartırlar yazığı,

İç damarı süzülür.

(Təsbeh)

 

Mənbə: Muradov İ. C. “Tapmacalar”. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2019, 240 səh.

2021-04-19   303