NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 339

Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar

1) Aşağıdakı hansı sırada yalnız duzlar verilmişdir?

a) Mg(OH)Cl, Mg(OH)Br, CH3COONa, KHSO4, Al(OH)2Cl

b) CH3COONa, Al(OH)2Cl, Al(OH)SO4, Mg(OH)Cl, Mg(OH)Br

c) (CuOH)2CO3, Mg(OH)Cl, CH3COONa, KHS, NaHSO4

ç) Pb(OH)2CO3, Mg(OH)Cl, Mg(OH)Br, Mg(OH)

d) NaHSO4, KHS, Na2SO4, KCl

2) Hansı halda yalnız ikiqat duzlar verilmişdir?

a) CaOCl2, BaClNO3, BaBrNO3, BaClNO2

b) K2NaPO4, Na2KPO4, KAl(SO4)2, KCr(SO4)2

c) K2NaPO4, CaOCl2, KAl(SO4)2, KCr(SO4)2

ç) Mg(OH)Cl, K2NaPO4, KAl(SO4)2, KCr(SO4)2

d) NaHSO4, Cu(OH)Cl, CaOCl2, KHSO4

3) BaClNO3 necə duzdur?

a) neytral    b) qarışıq    c) əsasi       ç) ikiqat      d) kompleks

4) [Ag(NH3)2]Cl necə duzdur?

a) ikiqat      b) neytral      c) kompleks       ç) qarışıq    d) turş duz

2021-05-04   242