NKPI

Maraqlı Məlumatlar

MƏSƏLƏ HƏLLİ – Azot yarımqrupu dərsinə aid

Azot bölməsinə aid məsələlər:

Nitrat turşusu mövzusuna aid məsələlər:

Fosfor bölməsinə aid məsələlər:

 

Tərtib edən: Mütəllim Məhərrəm oğlu Abbasov - pedaqoji elmləri doktoru, Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun baş elmi işçisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

2017-03-01   8348