NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Bəzi rəqəmlərin adları

deka 101                                                              detsi 10-1

hekto 102                                                            santi 10-2

kilo 103                                                                milli 10-3

meqa 106                                                             mikro 10-6

qiqa 109                                                              piko 10-12

tera 1012                                                             femto 10-15

peta 1015                                                             atto 10-18

dzetta 1021                                                          dzepto 10-21

yotta 1024                                                            yokta 10-24

 

Mənbə:Новая энциклопедия школьника. Москва, “Махаон”, 2016, 383 с.

 

 

2017-03-20   4207