NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Dünya üzrə Nobel statistikası

Dünyanın ən nüfuzlu mükafatlarından biri sayılan Nobel mükafatları fizika, kimya, fiziologiya və tibb, ədəbiyyat, sülh və iqtisadiyyat sahələrində verilir.

1901-ci ildən 2014-cü ilə qədər bu mükafat aşağıdakı adları çəkilən ölkələrin alimlərinə, sənət adamlarına və sülh sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə belə verilib:

Bütün sahələr üzrə lider Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.

ABŞ - bütün sahələr üzrə cəmi 351 laureat: Fizika – 93, Kimya – 69, Fiziologiya və tibb üzrə - 100, İqtisadiyyat – 56, Ədəbiyyat – 11, Sülh – 22

İngiltərə - 114 laureat: Fizika – 24, Kimya – 26, Fiziologiya və tibb – 30, İqtisadiyyat – 8, Ədəbiyyat – 12, Sülh – 14

Almaniya -79 laureat: Fizika – 22, Kimya – 28, Fiziologiya və tibb – 16, İqtisadiyyat – 1, Ədəbiyyat – 8, Sülh – 4

Fransa - 57 laureat: Fizika – 13, Kimya – 7, Fiziologiya və tibb – 11, İqtisadiyyat – 2, Ədəbiyyat – 15, Sülh – 9

İsveç – 33 laureat: Fizika – 4, Kimya – 4, Fiziologiya və tibb – 8, İqtisadiyyat – 2, Ədəbiyyat – 10, Sülh – 5 

İsveçrə - 21 laureat: Fizika – 4, Kimya – 6, Fiziologiya və tibb – 6, Ədəbiyyat – 2, Sülh – 3

Rusiya və SSSR – 20 laureat: Fizika – 10, Kimya – 1, Fiziologiya və tibb – 2, İqtisadiyyat – 1, Ədəbiyyat – 4, Sülh - 2

Qeyd: Fiziologiya və tibb sahəsində 2 laureat çar Rusiyasının dövründə verilib.

Yaponiya – 19 laureat: Fizika – 9, Kimya – 6, Fiziologiya və tibb – 1, Ədəbiyyat – 2, Sülh – 1  Niderland – 16 laureat: Fizika – 9, Kimya – 3, Fiziologiya və tibb – 2, İqtisadiyyat – 1, Sülh – 1 

İtaliya – 14 laureat: Fizika – 3, Kimya -1, Fiziologiya və tibb – 3, Ədəbiyyat – 6, Sülh – 1

Danimarka – 13 laureat: Fizika – 3, Kimya – 1, Fiziologiya və tibb – 5, Ədəbiyyat – 3, Sülh – 1  

Avstriya – 12 laureat: Fizika – 3, Kimya – 2, Fiziologiya və tibb – 4, Ədəbiyyat – 1, Sülh – 2  

Kanada- 12 laureat: Fizika – 3, Kimya – 3, Fiziologiya və tibb – 3, İqtisadiyyat – 1, Ədəbiyyat – 1, Sülh – 1  

İsrail – 10 laureat: Kimya – 4, İqtisadiyyat – 2, Ədəbiyyat – 1, Sülh – 3  

Norveç – 11 laureat: Kimya – 1, İqtisadiyyat – 3, Ədəbiyyat – 3, Sülh – 2, Tibb – 2   

Avstraliya – 8 laureat: Fiziologiya və tibb – 6, Fizika – 1, Ədəbiyyat – 1  

Belçika – 8 laureat: Tibb – 3, Sülh – 3, Kimya – 1, Ədəbiyyat – 1  

Cənubi Afrika – 7 laureat: Sülh - 4, Ədəbiyyat - 2, Tibb - 1

İspaniya – 6 laureat: Ədəbiyyat - 5, Fiziologiya və tibb - 1

Argentina – 5 laureat: Fiziologiya və tibb - 2, Sülh - 2, Kimya - 1

Misir – 4 laureat: Sülh - 2, Kimya - 1, Ədəbiyyat - 1

Hindistan – 5 laureat: Fizika - 1, İqtisadiyyat - 1, Sülh - 2, Ədəbiyyat - 1

Polşa – 4 laureat: Ədəbiyyat - 3, Sülh - 1

Çin – 4 laureat: Fizika - 2, Sülh1, Ədəbiyyat - 1

Finlandiya - 3 laureat: Kimya - 1, Ədəbiyyat - 1, Sülh - 1

Macarıstan - 3 laureat: Kimya - 1, Fizilogiya və tibb - 1, Ədəbiyyat - 1

Çili – 2 laureat: Ədəbiyyat - 2

Çexiya – 2 laureat: Kimya - 1, Ədəbiyyat - 1

Şərqi Timor – 2 laureat: Sülh - 2

Yunanıstan – 2 laureat: Ədəbiyyat - 2

Qvatemala – 2 laureat: Ədəbiyyat - 1, Sülh - 1

Liberiya – 2 laureat: Sülh - 2

Meksika – 2 laureat: Ədəbiyyat - 1; Sülh - 1

Portuqaliya – 2 laureat: Fizika - 1; Ədəbiyyat - 1

Banqladeş - 1 laureat: Sülh - 1;

Bolqariya – 1 laureat: Ədəbiyyat - 1;

Kolumbiya - 1 laureat: Ədəbiyyat - 1;

Kosta-Rika – 1 laureat: Sülh-1;

Kipr-1 laureat: Sülh – 1  

Qana – 1 laureat: Sülh - 1;

İslandiya – 1 laureat: Ədəbiyyat 1,

İran-1 laureat: Sülh - 1;

Keniya – 4 laureat: Sülh - 4;

Myanma – 1 laureat:Sülh - 1;

Nigeriya – 1 laureat: Ədəbiyyat - 1:

Vyetnam – 1 laureat: Sülh - 1;

Pakistan - 2 laureat: Fizika - 1, Sülh - 1

Fələstin - 1 laureat: Sülh - 1;

Peru - 1 laureat: Ədəbiyyat - 1;

Cənubi Koreya - 1 laureat: Sülh - 1,

Sent-Lyusiya - 1 laureat: Ədəbiyyat - 1,

Trinidad - 1 laureat: Ədəbiyyat - 1,

Tibet - 1 laureat: Sülh - 1,

Türkiyə - 1 laureat: Ədəbiyyat - 1,

Yəmən - 1 laureat: Sülh - 1.

Hazırda Nobel Fondunun kapitalı 3 milyard 112 milyon İsveç kronudur (təxminən 450 milyon ABŞ dolları). 

2015-09-07   7415