NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Atalar sözü – ağlın gözü -18

Başqırd atalar sözü və məsəlləri
 
Qətiyyətsiz adam – bəxtsiz adam.
***
Xoşa gələn – səkkiz, ürək istəyən – bir.
***
Tək odun ocaqda da yanmaz, qoşa odun çöldə də sönməz.
***
Göl qamışsız olmaz, ürək – qəmsiz.
***
Qorxaqdan qaç.
***
İlanın başını vurub atacaqsan, quyruğu qıvrılacaq.
***
Barmaq barmağa bərabər deyil, insan-insana.
***
Almaq – öyrətmir, satmaq – öyrədir.
***
Cəsarət səadətin yarısıdır.
***
Əvvəlcə öyrən gör qonşun kim olacaq, sonra özünə ev tik.

2019-02-08   491