NKPI

05 may 2021-cı il tarixdə AMEA NKPİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.16 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

İclasa daxil olmaq üçün link aşağıda verilir:

Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Время: 5 мая 2021 09:30 AM Баку

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89314053685?pwd=ME1pVWlsWElXYXFNdWl5Y3dFVnBWZz09

Идентификатор конференции: 893 1405 3685

Код доступа: 12345

 

Saat 10-00 da Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçısı Samir Təyyar oğlu Şahmuradovun “Tsikloalkilxlorfenolların aminometil törəmələrinin sintezi və tətbiq sahələrinin tədqiqi”  mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi məsələsi:

İxtisas:
2314.01 – Neft kimyası
Elmi rəhbər:
k.e.d., prof.  Rəsulov Çingiz Qnyaz oğlu
Rəsmi opponentlər:
k.e.d., prof., Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu
k.e.d., prof. Əfəndi Arif Cavanşir oğlu
k.ü.f.d., dos. Cavadov Misir Əhməd oğlu

 

Saat 13-00 da Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçısı Lalə Rafiq qızı Mahmudovanın “Heterogen katalizatorların iştirakı ilə bitki yağlarından biodizelin alınması və onun əsasında dizel yanacaq kompozisiyalarının hazırlanması və tədqiqi”  mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi  məsələsi:

İxtisas:
2314.01 – Neft kimyası
Elmi rəhbər:
Elmi məsləhətçi:
k.e.d.,prof. Mövsümzadə Mirzə Məmməd oğlu
k.e.d., prof. Əhmədov İdris Məcid oğlu
Rəsmi opponentlər:
k.e.d., prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı
k.e.d., dos. Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu
k.e.d., prof. Əliyev Əli Binnət oğlu

 

2021-04-30   152