NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 344


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Hansı əsasın parçalanması zamanı əsasi oksid alınır? a) Zn(OH)2    b) Fe(OH)3       ...

 28  | 2021-05-09

Praktik məzmunlu çalışmalar – 9


Binanın sahəsi İstehsalat üçün olan binada hər işçiyə orta hesabla 3/4 kvadrat metr sahə lazımdırsa, 250 işçi üçün eni 12,5 metr olan belə bir binanın sahəsi...

 37  | 2021-05-09

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 6


Verbal və qeyri verbal nəzakətlilik göstərin Sizin etdiyiniz və dediyiniz hər bir incəlik əhəmiyyətlidir. Onlar göstərə bilərki, siz nə qədər diqqətli və mehribansınız. Məsələn, əgər...

 33  | 2021-05-09

Kimyadan testlər - 343


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) 0,56 qram metal oksidi 0,49 qram sulfat turşusu ilə tam reaksiyaya daxil olursa, metalı təyin edin? a) Zn          ...

 246  | 2021-05-08

Praktik məzmunlu çalışmalar – 8


Alma və qurd Qurd yerə saldığı almaları görüb sevindi. Dedi: - Əgər ağacda qalan sonuncu almanı da yerə salsam cəmi 55 alma olur. Qurdun...

 260  | 2021-05-08

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 5


Salamlaşma anında öz şeylərinizi unudun Hesab edin ki, siz qəbul otağında oturmusunuz və kimsə çıxır ki, sizi salamlasın. Əksər insanlar bu anda öz şeylərini toplamağa başlayır. Belə etməyin. Hər şeyi yerində...

 259  | 2021-05-08

ƏN GÖZƏLİ


Vətənimin gülüstanı, Cənnət olan Qarabağı, Azadlıqda ilk baharı, Baharların ən gözəli. ...

 315  | 2021-05-08

ŞUŞA ƏBƏDİ BİZİMDİ


Mədəniyyət beşiyimiz, Mədəniyyət abidəmiz, Qürurumuz, şərəfimiz, Şuşa əbədi bizimdi.   ...

 322  | 2021-05-08

Kimyadan testlər - 342


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Naməlum metalın suda həll olmasından 2,24 litr qaz (n.ş) və 11,2 qram yeni maddə alınmışdır. Metalı tapın? a) Ca         ...

 254  | 2021-05-07

Praktik məzmunlu çalışmalar – 7


Toyuqlar Həyətdə sаxlanılan 10 toyuqdan üçü ağ, ikisi qara, biri boz, qalanı isə rəngbərəngdir. Bu toyuqlardan hansı deyə bilər ki, onların içərisində heç olmazsa, bir dənə öz rəngində olan toyu var? Cavab:...

 275  | 2021-05-07