NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 341


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Məhlul durulaşdıqda məhlulda olan duzların hidrolizi necə dəyişər? a) dəyişməz    b) azalar  c) artar      ç)...

 246  | 2021-05-06

Kimyadan testlər - 340


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Turşuların (H2SO4 və HNO3) qatılığı artdıqca oksidləşdirici qabiliyyəti necə dəyişir? a) azalır     ...

 257  | 2021-05-05

Praktik məzmunlu çalışmalar – 5


Dovşan və qırqovul Qəfəsdə naməlum sayda qırqovul və dovşan vardır. Qəfəsdə 94 ayaq və 35 baş olduğunu bilərək, qırqovul və dovşanların sayını tapın? Cavab:...

 298  | 2021-05-05

Dəyişmələr dövrünün energetikası - 5


S.M.Komarov. V Məlumat Ağırlıqlar soyuqa qarşı? Bir vaxtlar belə ideya mövcud idi: biz elektrik nəqliyyatını inkişaf etdirəcəyik...

 271  | 2021-05-05

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 2


Stresin azaldılması lazımdır Müsahibənin ən əhəmiyyətli başlanğıc anlarında əksər iddiaçılar ciddi səhvə yol verirlər. Bəzən siz özünüzə o qədər fokuslaşırsınız ki,...

 299  | 2021-05-05

Kimyadan testlər - 339


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Aşağıdakı hansı sırada yalnız duzlar verilmişdir? a) Mg(OH)Cl, Mg(OH)Br, CH3COONa, KHSO4, Al(OH)2Cl b) CH3COONa,...

 264  | 2021-05-04

Dəyişmələr dövrünün energetikası - 4


S.M.Komarov. IV Məlumat Yığılanlar – saxlamaq Elektrikin saxlancı energetik transformasiyanın əhəmiyyətli inqilabi elementidir. Prinsipcə belə inqilabının məhsulları...

 276  | 2021-05-04

Praktik məzmunlu çalışmalar – 4


İt dovşana çatır Beş dəqiqədə 1300 sajen (2,134 metrə bərabər uzunluq ölçüsü) qaçan it 150 sajen məsafədən 2 dəqiqədə son 500 sajen qaçan dovşan...

 310  | 2021-05-04

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 1


I Məsləhət. Uğur üçün geyim Müsahibə üçün geyim seçərkən yadda saxlayın ki, sizə şirkətə və intervü götürənə...

 318  | 2021-05-04

Fitoterapiya - 13


ASPARAGUS – Asparagaceae Juss. fəsiləsi Qulançar (Mələçöyüd) – Asparagus L. Qulançardan dərman...

 307  | 2021-05-03