NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Fitoterapiya - 12


ASPARAGUS – Asparagaceae Juss. fəsiləsi Qulançar (Mələçöyüd) – Asparagus L. ...

 318  | 2021-05-02

Kimyadan testlər - 337


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Aşağıdakı hansı sırada yalnız amfoter hidroksidlər verilmişdir? a) NH4OH, Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 b)...

 289  | 2021-05-02

Praktik məzmunlu çalışmalar – 2


Heyvanların çəkisi Canavarın çəkisi ayının çəkisinin 1/5 hissəsi qədərdir. Donuz ayıdan 2 dəfə ağır, fildən 10 dəfə yüngüldür. Öküz isə fildən 3∙1/5...

 332  | 2021-05-02

Dəyişmələr dövrünün energetikası - 2


S.M.Komarov. II Məlumat Yaşıl fəlakətlər Və budur, artıq...

 312  | 2021-05-02

Fitoterapiya - 11


Sarımsaqdan qida məhsullarının hazırlanması Sarımsaq pastası. 4 tikə ərinmiş pendir, 2 xörək qaşığı mayonez, 2 xörək qaşığı xırda hissələrə salınmış pendir,...

 325  | 2021-05-01

Dəyişmələr dövrünün energetikası - 1


S.M.Komarov. I Məlumat Biz yaxın 30 ildə qlobal enerji transforması həyata keçirməli...

 312  | 2021-05-01

Praktik məzmunlu çalışmalar – 1


Filin hündürlüyü Filin hündürlüyünü təyin etmək üçün onun qabaq ayağı ləpirinin ən böyük eni 6∙2/7 dəfə artırılır. Ləpirin ən böyük...

 324  | 2021-05-01

Kimyadan testlər - 336


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Hansı maddənin termiki parçalanmasından duz əmələ gətirməyən oksid alınır? a) CaCO3    b) NaNO3    c)...

 304  | 2021-05-01

Fitoterapiya - 10


Sarımsaqdan müalicəvi preparatların hazırlanması Qrip zamanı. Sürtgəcdən keçirilmiş təzə sarımsağı 1:1 nisbətində bal ilə qarışdırıb gündə...

 319  | 2021-04-30

Kimyadan testlər - 335


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Hansı sıradakı oksidlər su ilə reaksiyaya girmir? a) SiO2, CuO, BeO, Fe2O3               ...

 302  | 2021-04-30