NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Əyləncəli məsələlər – 10


1. Qutuda 3 yaşıl, 4 qırmızı qələm var. Ən azı neçə qələm götürmək lazımdır ki, onların içərisində heç olmazsa bir yaşıl qələm olsun. Cavab: 5. 2....

 330  | 2021-04-30

Fitoterapiya - 9


Sarımsaq – Allium sativum L. II hissə   Sarımsağın tərkibində 200-dən artıq bioloji fəal...

 324  | 2021-04-29

Kimyadan testlər - 334


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Aşağıdakı sıralardan hansında su ilə qarşılıqlı təsirdə olmayan turşu oksidləri verilmişdir? a) Mn2O7, CO2, CO, SO3                 ...

 279  | 2021-04-29

Əyləncəli məsələlər – 9


1. Elə iki ədəd fikirləşin ki, onların fərqi bu ədədlərin hər birinə bərabər olsun. Cavab: Ədədlərin hər ikisi sıfır olmalıdır. 2. Hansı ədədə bütün ədədlər qalıqsız bölünür? Cavab: 1. 3....

 321  | 2021-04-29

Əyləncəli məsələlər – 8


1. İki ədədin fərqi azalana bərabər ola bilərmi? Cavab: Ola bilər, məsələn, 1 – 0 = 1. 2. Kağız üzərinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ədədlərini sıra ilə yazın. Sıranı pozmadan onların arasına elə əməl işarələri yazın ki, nəticədə...

 379  | 2021-04-28

Fitoterapiya - 8


Sarımsaq – Allium sativum L. I hissə Səhərlər bir diş sarımsağı bir tikə çörəyə sürtüb yedikdən sonra üzərindən...

 349  | 2021-04-28

Kimyadan testlər - 333


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) CrO → Cr2O3 → CrO3 sırasında oksidlərin əsasi xassələri necə dəyişir? a) artır,  b)...

 358  | 2021-04-28

Əyləncəli məsələlər – 7


1. Verilmiş 48 ədədini elə dörd ədədin cəmi şəklində göstərin ki, birinci ədədin üzərinə 3 əlavə etdikdə, ikinci ədəddən 3 çıxdıqda, üçüncü ədədi 3-ə vurduqda və dördüncü ədədi 3-ə böldükdə...

 347  | 2021-04-27

Fitoterapiya - 7


SOĞANKİMİLƏR– Alliaceae J.Agardh fəsiləsi Qalib soğan – Allium victorialis L. Bu hündürlüyü 20-50 sm olub,...

 336  | 2021-04-27

Kimyadan testlər - 332


Oksidlər, Əsaslar, Turşular, Duzlar 1) Aşağıdakı hansı sırada yalnız oksidlər verilmişdir? a) CaO, BaO, Na2O, SO3, P2O5, H2O b) CaO,...

 309  | 2021-04-27