NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Fitoterapiya - 6


BANAN – Musaceae Juss. fəsiləsi – III Banan meyvəsindən müalicə preparatlarının hazırlanması. Hipertoniya, ürək...

 333  | 2021-04-26

Kimyadan testlər - 331


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya 1) γ = 3 olduğu halda temperaturu neçə dərəcə artırmaq lazımdır ki, reaksiyasını sürəti 243 dəfə artsın? a)...

 303  | 2021-04-26

Əyləncəli məsələlər – 6


1. Eyni formada üç limon vardır. Onlardan ikisinin çəkisi eynidir. Üçüncünün çəkisi isə bir qədər yüngüldür. Bir dəfə çəkməklə daha yüngül limonu necə tapmaq olar? Cavab: İki limonu...

 350  | 2021-04-26

Kimyadan testlər - 330


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya 1) Ammoniakın azot və su əmələ gəlməklə yanma reaksiyasını xarakterizə edin. I) katalitik;  II) qeyri-katalitik;  III) dönməz;  IV)...

 320  | 2021-04-25

Əyləncəli məsələlər – 5


1. Müəllim şagirdə təklif edir ki, müəyyən bir ədədi 2-yə bölüb, 3-ə vursun. Şagird səhv olaraq, verilmiş ədədi 2-yə vurub, aldığı nəticədən 3 çıxır. Buna baxmayaraq, o, nəticəni düz alır. Şagird hansı ədəd üzərində...

 308  | 2021-04-25

Fitoterapiya - 5


BANAN – Musaceae Juss. fəsiləsi – II Banandan bayram təntənələri üçün dadlı, faydalı xörək və içkilərin hazırlanması. Banandan...

 332  | 2021-04-25

Kimyadan testlər - 329


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya 1) Kimyəvi proseslərdə katalizatorlar hansı funksiyaları yerinə yetirir? I) kimyəvi reaksiyanı sürətləndirir; II) reaksiya məhsullarını...

 255  | 2021-04-24

Əyləncəli məsələlər – 4


1. Səhrada dəvələr gedirdi: biri qabaqda, ikisi isə dalda, ikisi qabaqda, biri dalda, biri qalan ikisinin arasında, üçü bir sırada. Səhrada neçə dəvə gedirdi? Cavab: 3 dəvə. 2. Atanın 34 yaşı olanda oğulun 7 yaşı var idi. İndi...

 294  | 2021-04-24

Fitoterapiya - 4


BANAN – Musaceae Juss. fəsiləsi – I Banan – “Ağıl qidası” – Musa x paradisiaca L. Banan cəngəllik...

 279  | 2021-04-24

Kimyadan testlər - 328


Hidroliz. Elektroliz. Elektrolitik dissosiasiya 1) Xlor və hidrogendən hidrogen-xloridin alınması reaksiyasını xarakterizə edin. I) fotokimyəvi;     II) ekzotermik; III) zəncirvari;...

 297  | 2021-04-23