NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Nanoalmaz müalicə üçün istifadə olunacaq.


Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Erik Mixayloviç  Qalimov nanoalmaz alınması üçün yeni qurğu yaratdıqlarını elan edib. O bildirib ki, kavitasiyanı imitasiya edən qurğu yaradılıb. Onlar qurğuya maye benzol doldurmuş və...

 3819  | 2015-08-24

TƏRƏVƏZ VƏ MЕYVƏLƏRIN TƏRKIBINƏ DАХIL ОLАN ƏSАS MАDDƏLƏR


Təbiətdə dаimа iki müхtəlif prоsеs bаş vеrir: fiziki hаdisələr və kimyəvi hаdisələr. Təbiətdə bаş vеrən hər hаnsı prоsеs istənilən cаnlının həyаt fəаliyyətində müsbət...

 6586  | 2015-08-21

“NOBEL”in tarixi haqqında qısa məlumat


Dünyada az adamlar var ki, onların adı bütün dünyada Alfred Nobelin adı kimi məşhurdur. Biz onun...

 13669  | 2015-08-21

Dəyər verdiklərim, Ali bildiklərim, Sevdiklərim və Dərs aldıqlarım


Bir sevgini almaq üçün əlimdən, Olsa mənə dünyaları vəd edən, Razılığı almaq üçün diz çökən, Yox cavabın alan odur, sadiq mən. Sevgilərə dəyər verdim əzəldən, Dəyər...

 4803  | 2015-08-21