NKPI

Vəliyeva Firüzə Mövsüm qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 13.04.1960
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Dosent
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 125
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 52
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 3 tətbiqi program paketi
Əsas elmi nailiyyətləri:

Qaz və maye fazalarında apomatik və naften karbohidlərinin C6-C8 oksidləşdirici prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və optamallaşdırılması

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 1
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. NKPİ-nun proseslərinin riyazi modellərinin qurulması, kinetik qanunauyqunluqlarının öyrənilməsi və optimallaşdırılması.
  2. Komputer və informasiya texnologiyasından istifadə etməklə NKPİ-nun işləmələri üzrə məlumat banklarının, informasiya sistemlərinin yaradılması, innovasiya patentləşdirlmə və lisen-ziyaların alınması üzrə tədqiqatlarının aparılması.
  3. İnstitutunun elektron kitabxanasının yaradılması və AMEA-nın elektron kitabxanasına qoşulması ücün hazırlıq işlərinin aparılması
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universiteti, dosent

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: «İnformatika və modelləşdirmə» laboratoriyasının şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476, +994 (12) 4903703
Ev tel.: +994 (12) 4416810
Mobil tel.: +994 (50) 3438805
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: