NKPI

Yusifov Yusif Həmid oğlu

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Ağstafa şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 1947, 16 may
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərb.Neft və Kimya İnstitutu (ADNA)
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: -
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

-

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 74
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 34
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1
Əsas elmi nailiyyətləri:

Rengenspektral və atom-absorbsiya üsulu ilə ətraf mühitin analizi

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Математическое моделирование процесса опреснения морской воды газогидратным способом. Журнал «Теоретические основы  химической технологии».т.45. №2. 2011. с.199-203".
  2. Comparative XRD, XRF and SEM studies of phase compositions and elemental distributions for Fe, Co – containing catalysts. « Material science AİJ, 2013», Vol.09, İssue 06, pp.209-216.
  3. Bimetallic aliminium complexes modified with chloride ions of Mn(II), Fe(III) and Ni(II) for  pyrocondensate oliqomerization. « International Research Journal of Pure & Applied Chemistry», vol.3, iss.4, 2013.pp.428-440.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti:

2003-2011 illərdə BDU-da  müəllim

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 5713576
Mobil tel.: +994 (55) 7896790
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: