NKPI

Sahib Hacı oğlu Yunusov

Anadan olduğu yer: Ermənistan Respublikasi, Krasnoselo rayonu, Gölkənd kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 13.11.1959
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi: texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi: baş elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

2314.01 - Neft kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 62
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 26
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2
Əsas elmi nailiyyətləri:  
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 1
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:

1.    Юнусов С.Г., Гусейнова И.С., Гусейнова А.Д., Джафаров Р.П., Мирзоева Л.М. Математические описание процесса гидроочистки легкой фракции бензина каталитического крекинга // Химия и технология топлив и масел, 2012, № 1, с. 28-30

2.  Гусейнова А.Д., Мирзоева Л.М., Юнусов С.Г., Аббасов М.Ф., Гусейнова И.С. Окислительное обессеривание пероксидом водорода бензинов каталитического крекинга, вырабатываемых из смеси бакинских нефтей // Нефтехимия, 2012, т. 52, № 2, с. 146-149

3.   Юнусов С.Г. Синтез высокооктановых добавок к автомобильным бензинам на базе метанола и бутан-дивинильной фракции от процесса пиролиза // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2014, том 15, № 4 (60), с. 364-368

4.  Юнусов С.Г, Гусейнова А.Д., Мирзоева Л.М.,. Гусейнова И.С., Аббасов М.Ф., Андрющенко Н.К. Окислительное обессеривание бензиновой фракции пероксидом водорода в присутствии Мo-содержащего катализатора // Нефтепереработка и нефтехимия, 2016, № 10, с. 26-29

5. Юнусов С.Г. Высокооктановыe добавки к автомобильным бензинам на базе спиртов бутан-дивинильной фракции пиролиза // Нефтехимия, 2016, том 56, № 5, с. 510-513

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: Kimya fənni üzrə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ekperti
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: 1995-2001-ci illərdə orta məktəbdə kimya müəllimi
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya  müdiri
Xidməti tel.: (+99412) 4943410
Ev tel.: +994 (12) 
Mobil tel.: (+99450) 3334943
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: sahib.yunusov1959@gmail.com