NKPI

Teyyub Allahverdi oğlu İsmayılov

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Qubadlı rayonu Mollu kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 1 iyul 1947-ci il
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: -
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13 Neft kimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 92
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 15
Əsas elmi nailiyyətləri:

Aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsində “Kaspi-X”, “Parkorin-1”, “VFİKS-82 marka-B”, “Kaspi-X (M)”, inhibitorları, “Bakı” ərp həlledicisi, “NKPİ-34-2” köpükəmələgətiricisi yaradılmış sənayedə tədbiq edilmişdir.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. С.М. Аббасзаде, В.М.Аббасов, Е.Ш. Абдуллаев, Т.А.Исмаилов, С.Б.Бадалова. Лабораторные исследования антикоррозионных свойств деэмульгатора «Хазар-24». Мир Нефтепродуктов 9 2013 стр 34-35.
  2. V.M. Abbasov, S.A. Mamedxanova, Hany M.Abd El-Lateef, L.I. Aliyeva, T.A. Ismayilov, M.C. Ilham, L.M.Afandiyeva, O.A. Aydamirov, F.A. Amirov. The CO2 corrosion inhibition  of carbon steel C1018 by some novel complex surfactants based on petroleum acids and nitrogen-containing compounds. Advances in Materials and Corrosion journal.2 (2013), 26-32
  3. Hany M.Abd El-Lateef, L.I. Aliyeva,V.M. Abbasov, T.A. Ismayilov and Kh.R. Ismayilova. Synthesis and study of corrosion inhibitors based on sunflower oil for protection of carbon steel from CO2 corrosion. Processes of petrochemistry and oil-refining, 2012, vol,13 №1 (49), P.3-21
  4. Hany M.Abd El-Lateef, V.M. Abbasov, L.I. Aliyeva, and T.A. Ismayilov. Corrosion Protection of Steel Pipelines Against CO2 Corrosion-A Review. Chemistry Journal (2012), vol.02 İssue 02.p. 89-100
  5. Hany M.Abd El-Lateef, V.M. Abbasov, L.I. Aliyeva, and T.A. Ismayilov. E.E.Qasimov, T.U.Ahmadov. Novel anionic surfactants based on cottonseed oil and their corrosion inhibition  efficiency for carbon steel in CO2 saturated solution. Global Journal of Physical Chemistry, vol.3/2012,  p.1-12
  6. В.М.Аббасов, Ф.Ф.Мамедов, Т.А.Исмаилов. теплоты сгорания горючих сланцев, битума и их смесей. Химия твердого топлива, 2008, № 4, с.61-63
  7. М.Аббасов, Т.А.Исмаилов, С.У.Абдуллаев. улучшение качества пенообразователя, полученного на основе аминных комплексов нефтяных кислот. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 3-4 (35-36). 2008, с.203-207
  8. В.М.Аббасов, Т.А.Исмаилов, Э.Ш.Абдуллаев, А.В.Казымов, Ф.Ф.Нуралиева, М.Е.Гафарова. Пенообразовательные свойства композиций на основе различных производных нефтяных кислот из Азербайджанских нефтей. Процессы нефтехимии и нефтепереработки. 4 (9) 2004, с.47-49
  9. В.М.Аббасов, Д.Н. Мамедов, С.М.Аббасзаде, С.Е.Абдуллаев, Т.А.Исмаилов, М.А.Исмаилов, Х.Р.Исмаилов. Лабораторные и опытно промышленные испытания деэмульгатора «Хазар-24». Мир нефтепродуктов 12, 2012, с.9-10
  10. В.М.Аббасов, С.Е.Абдуллаев, Т.А.Исмаилов. Пенообразователь с антикоррозионным свойством. AHX.04.2010, стр. 54-57.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi:  
Xidməti tel.: +994 (12) 4903029
Ev tel.: +994 (12) 5696221
Mobil tel.: +994 (-) -
Faks: +994 (12) 4903029
Elektron poçtu: