NKPI

Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu

Anadan olduğu yer: Naxçıvan MR,Culfa şəh.,Yaycı
Təvəllüdü (gün, ay, il): 17 oktyabr 1924-cü il
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Akademik
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

№ 082

“Neft kimyası və neftkimyəvi sintez”

C2 -C4 olefinlərinin kontaktın qaynar layında yüksək temperaturlu xlorlaşması reaksiyasının tədqiqi və alınmış xlorolefinlərin bəzi çevrilmələri
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı:

30 iyun 1989-cu il “Neft kimyası və neft emalı”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 560
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 86
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 60
Əsas elmi nailiyyətləri:
 1. Vinilxloridin etilenin yüksək temperaturda katalizatorun qaynar layında xlorlaşması ilə alınması prosesinin texnologiyasının işlənib hazırlanması
 2. Dien sintezi üsulu ilə perxlortsiklik karbohidrogenlərin sintezi və tədqiqi
 3. Müasir və perspektiv texnikanın tələblərinə cavab verən yeni efir tipli sintetik sürtkü yağlarının alınması texnologiyasının işlənib hazırlanması
 4. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq neft mikrobiologiyası sahəsində tədqiqatların təşkili və rəhbərliyi
 5. Xüsusi növ mikroorqanizmlərdən istifadə etməklə neft quyularının məhsuldarlığının artırılmasının yeni üsulu işlənib hazırlanmış və sənaye miqyasında sınaqdan keçirilmişdir.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 21
Elmlər doktorlarının sayı: 6
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. Формальдегидное дубление М., Гизлегпром. – 1957. – 160 с.
 2. Винилхлорид . Баку: Азернешр, – 1964. – 128 с.
 3. Микробиологические методы воздействия на нефтяной пласт. Баку. – 1985. – 56 с.
 4. Химия синтетических масел . Л., Химия. – 1988. – 238с.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Digər fəaliyyəti:
 1. 1975-1980-cı illərdə “Zərif üzvi kimya” üzrə SSRİ EA-nın Elmi şurasının üzvü, 1975-1980-ci illərdə Naxçıvan MR üzrə “Bilik” cəmiyyətinin sədri, Ümumittifaq “Bilik” cəmiyyətinin təftiş komissiyasının üzvü, Respublika “Bilik” cəmiyyətinin kimya və biologiya elmlərinin təbliği şöbəsinin sədr müavini,   1992-1993-cü illərdə Neft Kimya ixtisası üzrə namizədlik və doktorluq elmi dərəcələrinin verilməsi üzrə   Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri
 2.  İnstitutu nəzdindəki İxtisaslaşdırılmış Şuranın sədri, 2004-cü ildən həmsədri
 3. 1973-1979-cu illərdə Naxçıvan Elmi Mərkəzinin sədri
 4. 1980-2000-ci illərdə AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru
 5. 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində bakalavr hazırlığı üzrə imtahan komissiyasının sədridir.
Təltif və mükafatlar:
 1. I dərəcəli Böyük Vətən Müharibəsi Ordeni
 2. 1980-ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı Laureatı
 3. 1995-ci ildə Y.H.Məmmədəliyev adına medal
 4. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni
 5. 2006-cı ildə elm və texnika sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə İslam Ölkələri İqtisadi İnkişaf təşkilatının «OGS» qızıl medalı və diplom
 6. 2009-ci ildə Əməkdar Elm Xadimi fəxri adı
 7. 2014-cü ildə Y.H.Məmmədəliyev adına mükafat
Pedaqoji fəaliyyəti:

1967-1969-cu illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan   Dövlət Politexnik İnstitutu

1975-1978-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu

İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: “Sintetik yağlar” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4965360
Ev tel.: +994 (12) 4404605
Mobil tel.: -
Faks: -
Elektron poçtu:
maqeram-mamedyarov@rambler.ru